Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Inne

Informacje o poniższych dokumentach są dostępne na stronach Sejmu RP

 • Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 156
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 stycznia 2004 r. sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

 • Dz.U. z 2004 r., nr 4, poz. 26
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych

 • Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1024.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyprawianiu skór surowych.

 • Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 469.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralni i farbiarni.

 • Dz. U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

 • Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973.
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 • Dz. U. z 1997 r. Nr 154, poz. 1012.
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1997 r.         w sprawie zakresu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych lub w zakładach poprawczych.

 • Dz. U. z 1997 r. Nr 145, poz. 979.
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa        i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu.

 • Dz. U. z 1994 r. Nr 21, poz. 73.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

 • Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 438.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  w oczyszczalniach ścieków.

 • Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

 • Dz. U. z 1975 r. Nr 21, poz. 117.
  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 3 czerwca 1975 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie.

 • Dz. U. z 1954 r. Nr 38, poz. 167.
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 16 lipca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze kolei w zakładach pracy.

 • Dz. U. z 1952 r. Nr 31, poz. 208.
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 czerwca 1952 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w kesonach.

 • Dz. U. z 1951 r. Nr 65, poz. 447 ze zm.
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych.

 • Dz. U. z 1946 r. Nr 23, poz. 151.
  Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia i Przemysłu z dnia 26 marca 1946 r. o higienie pracy w zakładach przemysłu włókienniczego.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP