Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Przemysł drzewny i papierniczy

Informacje o poniższych dokumentach są dostępne na stronach Sejmu RP

  • Dz. U. z 2001 r. Nr 64, poz. 651.
    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru   i wyrobów z papieru.

  • Dz. U. z 2000 r. Nr 36, poz. 409.
    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna.

  • Dz. U. z 1995 r. Nr 147, poz. 716.
    Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych          i Leśnictwa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP