Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Przemysł chemiczny

Informacje o poniższych dokumentach są dostępne na stronach Sejmu RP

 • Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84.
  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.

 • Dz.U. z  2003 nr 163 poz. 1577
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych

 • Dz. U. z 2002 r. Nr 81, poz. 735.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 07 czerwca  2002 r. w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych.

 • Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 192.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych.

 • Dz. U. z 2001 r. Nr 131, poz. 1462. ze zm.: (Dz.U. 2003 r., nr 65 poz. 602)
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych.

 • Dz. U. z 1998 r. Nr 45, poz. 280.
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu          i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

 • Dz. U. z 1997 r. Nr 105, poz. 671.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia.

 • Dz. U. z 1996 r. Nr 86, poz. 393
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania, obrotu i transportu niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych.

 • Dz. U. z 1995 r. Nr 37, poz. 181.
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych.

 • Dz. U. z 1974 r. Nr 12, poz. 76.
  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg.

 • Dz. U. z 1970 r. Nr 9, poz. 75.
  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 21 marca 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu torfowego.

 • Dz. U. z 1968 r. Nr 20, poz. 122.
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego.

 • Dz. U. z 1961 r. Nr 4, poz. 21.
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 15 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych.

 • Dz. U. z 1961 r. Nr 4, poz. 22.
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 15 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych.

 • Dz. U. z 1953 r. Nr 48, poz. 236.
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 11 sierpnia 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków.

 • Dz. U. z 1953 r. Nr 35, poz. 151.
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 czerwca 1953 r. w sprawie higieny pracy w zakładach wytwarzających papę smołowcową i używających paku i smoły pogazowej przy produkcji.

 • Dz. U. z 1937 r. Nr 88, poz. 635.
  Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej oraz Przemysłu i Handlu         z dnia 25 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu.

Substancje niebezpieczne i szkodliwe
 • Akty prawne
 • Dyrektywy UE

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP