Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Obróbka metali

Informacje o poniższych dokumentach są dostępne na stronach Sejmu RP

 • Dz. U. z 2002 r., nr 204, poz. 1723
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali.

 • Dz.U. z 2000 r., nr 3 poz. 37
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali.

 • Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 36.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali.

 • Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 38.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu.

 • Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

 • Dz. U. z 2000 r. Nr 15, poz. 189.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu miedzi.

 • Dz. U. z 1962 r. Nr 54, poz. 272.
  Rozporządzenie Ministrów Przemysłu Ciężkiego, Komunikacji, Obrony Narodowej, Gospodarki Komunalnej oraz Żeglugi z dnia 29 września 1962 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali.

 • Dz. U. z 1954 r. Nr 7, poz. 22 ze zm.
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 30 października 1953 r. w sprawie higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu związków chromu.

 • Dz. U. z 1953 r. Nr 46, poz. 228.
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 16 września 1953 r. w sprawie higieny pracy w zakładach stosujących przy produkcji rtęć i jej związki.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP