Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Kultura i oświata

Informacje o poniższych dokumentach są dostępne na stronach Sejmu RP

  • Dz. U. z 1998 r. Nr 37, poz. 209.
    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r.       w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych.

  • Dz. U. z 1982 r. Nr 29, poz. 205.
    Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 września 1982 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych.

  • Dz. U. z 1970 r. Nr 12, poz. 113 ze zm.
    Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 kwietnia 1970 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP