Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Górnictwo

Informacje o poniższych dokumentach są dostępne na stronach Sejmu RP

 • Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 ze zm.
  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

 • Dz.U. z 2003 r., nr 72 poz. 655
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych.

 • Dz.U. z 2002 r. nr 96 poz. 858
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe.

 • Dz. U. z 2002 r., nr 109, poz. 961.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakladach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.

 • Dz. U. z 2002 r., nr 109, poz. 962.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite.

 • Dz. U. z 2002 r. nr 139, poz. 1169
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z  dnia 28  czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93