Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Gazownictwo

Informacje o poniższych dokumentach są dostępne na stronach Sejmu RP

 • Dz. U. 2004 r., Nr 7, poz. 59
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu

 • Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 ze zm.
  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

 • Dz. U. z 1999 r. Nr 75, poz. 846 ze zm.: (Dz.U.z 2000 r., nr 29 poz. 366)
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.

 • Dz. U. z 1993 r. Nr 83, poz. 392 ze zm.: (Dz.U. z 1993 r. nr 115 poz. 513), (Dz. U. z 2004 r., nr 43, poz. 395)
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r.      w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP