Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Umowy międzynarodowe

Informacje o poniższych dokumentach są dostępne na stronach Sejmu RP

 • Dz.U. z 2003 r., nr 113 poz. 1065
  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.

 • Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 699.
  Ustawa z dnia 8 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Konwencji nr 176 dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 22 czerwca 1995 r.

 • Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 454.
  Konwencja Nr 147 dotycząca minimalnych norm na statkach handlowych, przyjęta w Genewie dnia 29 października 1976 r.

 • Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 452.
  Konwencja Nr 129 dotycząca inspekcji pracy w rolnictwie, przyjęta  w Genewie dnia 25 czerwca 1969 r.

 • Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450.
  Konwencja Nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjęta w Genewie dnia 11 lipca 1947 r.

 • Dz. U. z 1994 r. Nr 107, poz. 512.
  Konwencja Nr 133 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca pomieszczenia załogi na statku (postanowienia uzupełniające), przyjęta w Genewie dnia 30 października 1970 r.

 • Dz. U. z 1977 r. Nr 14, poz. 53.
  Konwencja nr 119 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zabezpieczenia maszyn, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1963 r.

 • Dz. U. z 1973 r. Nr 25, poz. 142.
  Konwencja nr 127 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ciężaru maksymalnego ładunków, dozwolonego przy przenoszeniu przez jednego pracownika, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1967 r.

 • Dz. U. z 1968 r. Nr 37, poz. 261.
  Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 120 dotycząca higieny  w handlu i biurach, przyjęta w Genewie dnia 8 lipca 1964 r.

 • Dz. U. z 1965 r. Nr 8, poz. 45.
  Konwencja nr 115 dotycząca ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym,  przyjęta w  Genewie dnia 22 czerwca 1960 r.

 • Dz. U. z 1954 r. Nr 44, poz. 202 ze zm.
  Konwencja nr 92 dotycząca pomieszczenia załogi na statku (zrewidowana w 1949 r.), przyjęta w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

 • Dz. U. z 1951 r. Nr 11, poz. 83.
  Konwencja nr 62 w sprawie przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r.

 • Dz. U. z 1925 r. r 54, poz. 382.
  Międzynarodowa Konwencja w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjęta jako projekt dnia 19 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.

 • Dz. U. z 1922 r. Nr 19, poz. 159 ze zm.
  Oświadczenie rządowe o przystąpieniu Polski do konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie 26 września 1906 r.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP