Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje o Projekcie | Tablica informacyjna | Cele szczegółowe | Opis Projektu | Zespół realizujący | Planowane rezultaty

CELE  SZCZEGÓŁOWE PROJEKTUProjekt realizuje cel główny POIG. Wprowadzanie innowacji w gospodarce musi uwzględniać warunki pracy człowieka w środowisku, w którym są one wdrażane, m.in. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Rozwój gospodarki polskiej wymaga systematycznej poprawy warunków BHP, co podyktowane jest zarówno wymogami prawa, jak i względami ekonomicznymi. Nowe, innowacyjne rozwiązania w zakresie ergonomii zwiększają nie tylko bezpieczeństwo procesu pracy, ale także jego efektywność.

Wyróżnić można następujące cele szczegółowe:

a) w zakresie produktów

  1. Budowa nowoczesnej, wydajnej i niezawodnej platformy informatycznej, wspomagającej prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;


  2. Zakup oprogramowanie umożliwiającego sprawne funkcjonowanie platformy oraz portalu CIOP-PIB;


  3. Zwiększenie przepustowości sieci teleinformatycznej CIOP-PIB do 1 Gbps

b) w zakresie rezultatów

  1. Zwiększenie liczby projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przez CIOP-PIB w zakresie BHP i ergonomii;


  2. Poprawa stanu infrastruktury w krajowym ośrodku o wysokim potencjale badawczym, jakim jest CIOP-PIB;


  3. Rozszerzenie i wzbogacenie oferty w zakresie usług informacyjnych świadczonych przez CIOP-PIB dla przedsiębiorstw i innych odbiorców.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP