Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Szkolenia problemowe i  specjalistyczne

Bezpieczeństwo przy obsłudze urządzeń laserowych


Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla inspektorów ds. bezpieczeństwa laserowego
   
Cele szkolenia wynikają ze spełnienia  wymagań dyrektywy 2006/25/EU w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (promieniowaniem optycznym), i normy PN-EN 60825-1 „Bezpieczeństwo urządzeń laserowych. Część 1: Klasyfikacja sprzętu, wymagania i przewodnik użytkownika”.


W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
ramowy program szkoleń

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
• aspekty prawne i normy techniczne dotyczące pracy przy urządzeniach
laserowych,
• zasada działania lasera i charakterystyka promieniowania laserowego,
• zagrożenia przy obsłudze laserów ze szczególnym uwzględnieniem
promieniowania laserowego,
• kryteria oceny zagrożenia promieniowaniem laserowym i ocena ryzyka
zawodowego,
• środki techniczne służące ograniczaniu ryzyka zawodowego.


Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB


Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w zajęciach
i zaliczenie testu. Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia


ZakwaterowanieKartę zgłoszenia
uczestnictwa należy przesłać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub faksem)


Kontakt:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP