Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta


Pracowania Technik Rzeczywistości Wirtualnej - Publikacje

 • A.Grabowski: „Wykorzystanie współczesnych technik rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej do szkolenia pracowników”. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2012, nr , s. 18-22
 • A.Grabowski: “Wykorzystanie otwartego oprogramowania do rekonstrukcji stanowisk pracy”. Pomiary Automatyka Robotyka, 2012, nr 2, s. 183-188
 • Jarosław Jankowski: „Wykorzystanie technik rzeczywistości wirtualnej do teleoperacji robota mobilnego”. POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA, 2012, nr 2, s. 265-269
 • Marcin Milanowicz, Paweł Budziszewski: „Komputerowy model kończyny górnej człowieka poruszany zespołem symulowanych mięśni”. POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA, 2012, nr 2, s. 194-200
 • Paweł Budziszewski: „Zastosowanie kontrolera Kinect oraz zestawu czujników inercyjnych do rejestracji ruchu człowieka dla potrzeb sterowania oraz rzeczywistości wirtualnej”. POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA, 2012, nr 2, s. 189-193
 • A. Grabowski, R.A. Kosiński, M. Dźwiarek: "Vision safety system based on cellular neural networks". Machine Vision and Applications, 2011, nr 22, s. 581-590
 • Marcin Milanowicz, Paweł Budziszewski: „Wykorzystanie symulacji komputerowej do rekonstrukcji wypadków przy pracy”. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2011, nr 3, s.
 • Marcin Milanowicz, Paweł Budziszewski: „Wykorzystanie komputerowego modelu człowieka do rekonstrukcji wypadków przy pracy”. Mechanik, 2011, nr 7, s. 567-574
 • Paweł Budziszewski, Andrzej Grabowski, Jarosław Jankowski, Marcin Milanowicz: "Możliwości wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do projektowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo". Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2011, nr 5, s.
 • A.Grabowski, R.Kosiński: "Life span in online communities". Phys. Rev., 2010, nr E 82, s.
 • A.Grabowski: Human behavior in online social systems. Eur. Phys. J. B, 2009, nr 69, s. 605-611
 • A.Grabowski: Opinion formation in a social network: The role of human activity. Physica A, 2009, nr Volume 388, Issue 6, s. 961-966
 • A.Grabowski, R.Kosiński, M.Dźwiarek: Artificial neural network for worker presence identyfication in dangerous zones using stereovision. Pomiary Automatyka Robotyka, 2009, nr 2, s. 142-151
 • A. Grabowski, N. Kruszewska: Experimental study of the structure of a social network and human dynamics in a virtual society. International Journal of Modern Physics C, 2007, nr 18, No. 10, s. 1527 - 1535
 • A.Grabowski: Interpersonal interactions and human dynamics in a large social network. Physica A, 2007, nr 385, s. 363-369
 • A.Grabowski, R.A.Kosiński: Properties of an Evolving Directed Network with Local Rules and Intrinsic Variables. International Journal of Modern Physics C, 2007, nr 18, s. 43-52
 • R.A.Kosiński, A.Grabowski: Nonlinear model of epidemic spreading in complex social network. Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, 2007, nr 11, No.4, s. 435-450
 • A.Grabowski, R.A.Kosiński: Ising-based model of opinion formation in a complex network of interpersonal interactions. Physica A, 2006, nr 361, s. 651-664
 • A.Grabowski, R.A.Kosiński: Epidemic control in a hierarchical social network. International Journal of Modern Physics C, 2006, nr 17, s. 133-145
 • R.A.Kosiński, A.Grabowski: Dynamics of one- and two-dimensional complex neural networks. Acta Physicae Superficierum, 2006, nr vol. VIII, s. 87-98
 • R.A.Kosiński, A.Grabowski, B.Siemiątkowska: Dwukamerowy, neuronowy system bezpieczeństwa do wykrywania sytuacji niebezpiecznych na zautomatyzowanych stanowiskach pracy, (W: AUTOMATION 2006) X konferencja Naukowo-Techniczna: Automatyzacja - Nowości i Perspektywy, Warszawa, 2006
 • A.Grabowski, R.A.Kosiński: The SIS Model of Epidemic Spreading in a Hierarchical Social Network. Acta Physica Polonica B, 2005, nr 36, s. 1579 - 1593
 • R.A.Kosiński, B.Siemiątkowska, A.Grabowski: Neural system with the advanced recognition of danger situations for safety control, SIAS, Rosemont, Illinois, 2005
 • A.Grabowski, R.A.Kosiński, A.Krawiecki: "Dynamics of a one-dimensional neural network with a "small-world" topology of synaptic connections". Phisica A, 2004, nr 341, s. 702 - 716

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP