CIOP
 

Konferencja Sawo 2010


Organizator:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut   Badawczy

Miejsce konferencji:
Teren MTP (wejście główne od ul.  Głogowskiej), hol wschodni, sala niebieska  


Europejska Kampania Informacyjna pn. "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków"
- Wioletta Klimaszewska, CIOP-PIB

Obowiązki i działania producentów oraz użytkowników dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn zgodnie z dyrektywami 2006/42/WE i 2009/104/WE
- Józef Gierasimiuk, CIOP-PIB

Doświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń oraz wskazówki postępowania w tym zakresie dla przedsiębiorstw
- Leszek Zając, Państwowa Inspekcja Pracy

Rola Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego
- Andrzej Ziółkowski, Urząd Dozoru Technicznego

Kontrole urządzeń ochronnych stosowanych do maszyn
- Agata Latała, CIOP-PIB

Zapobieganie zagrożeniom wypadkowym w transporcie wewnętrznym
- Krystyna Myrcha, CIOP-PIB

Na górę strony

Wyszukiwarka
Linia Linia Linia

Patronat honorowy:
Minister Pracy i Polityki Społecznej,
Minister Gospodarki
Minister Rolnictwa
Urząd Dozoru Technicznego,
Pracodawcy PR,
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Kampanie wspierają partnerzy:
Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Wyższy Urząd Górniczy,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP, NSZZ "Solidarność", FSNT NOT,
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne,
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Forum Liderów Bezpiecznej Pracy,
Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB,
Sieć Regionalnych Ośrodków ds. BHP

Patronat medialny:
Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka
Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska
Promotor
Przyjaciel przy Pracy
Praca i Zdrowie
Portal "Kultura bezpieczeństwa"
Industrial Monitor

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93