Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Współpraca | Interesujące odnośn. | Human Comfort

Pracownia Obciążeń Termicznych
Wybrane publikacje

 • Łuczak, A., Sobolewski, A.: Polska adaptacja testów pochodzących z Wiedeńskiego Systemu testów (WST), dla potrzeb doboru osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych, (W: Bezpieczeństwo pracy kierowców. Uwarunkowania psychologiczne i ergonomiczne, Pod red.: W. Horst, G. Dahlke) Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, , 2008
 • Łuczak, A., Sobolewski, A.: Charakterystyka psychometryczna testów psychologicznych: ALS test wydajności pracy, DAUF test ciągłości uwagi, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Sudoł-Szopińska I., Chojnacka A.: Praktyczne aspekty oceny narażenia pracowników zatrudnionych w warunkach mikroklimatu zimnego za pomocą wskaźników WCI i IREQ. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 2, s. 16-19
 • Kaczmarska A,, Łuczak A., Sobolewski A.: Uciążliwość hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi – badania w warunkach laboratoryjnych. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 6, s. 11-15
 • Konarska M., Soltynski K., Sudol-Szopinska I., Chojnacka A.: Comparative evaluation of clothing thermal insulation measured on a thermal manikin and on volunteers. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2006, nr 2/2007, s.
 • Konarska M., Soltynski K., Sudol-Szopinska I., Mlozniak D., Chojnacka A.: Aspects of standardization in measuring clothing thermal insulation on thermal manikin. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2006, nr 4/2006, s.
 • Marszałek A.: Stres cieplny jako zagrożenie w kopalniach, (W: Materiały koferencyjne Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006) , , 2006
 • Marszałek A.: Fizjologiczne reakcje organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej w gorącym środowisku. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 3, s.
 • Sudoł-Szopińska I.: Konsekwencje zdrowotne pracy wykonywanej w pozycji siedzącej w zakresie czynności układu żylnego kończyn dolnych i metody ich zapobiegania. Medycyna Pracy, 2006, nr , s.
 • Sudoł-Szopińska I., Koziński P., Młoźniak D., Szczepkowski M., Błachowiak K.: Wartość ultrasonografii duplex dopler w diagnostyce przewlekłej niewydolności żylnej u osób wykonujących pracę w pozycji siedzącej i statycznej, stojącej lub zmiennej.. Ultrasonografia, 2006, nr , s.
 • Sudoł-Szopińska, I.; Łuczak, A.: Wpływ temperatury środowiska zewnętrznego na sprawność działania człowieka. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 7-8, s. 16-19
 • Sudoł-Szopińska I., Sobolewski A., Chojnacka A.: Ocena obciążenia termicznego pracowników za pomocą wskaźnika WBGT – aspekty praktyczne. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 10, s. 16 - 20
 • Sudoł-Szopińska I., Sobolewski A., Młoźniak D., Konarska M.: Ocena niekorzystnego wpływu mikroklimatu - Centrum Badań Obciążeń Termicznych. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 3, s.
 • Bugajska J., Makowiec-Dąbrowska T., Jegier A., Marszałek A.: Physical work capacity (VO2max) of active employees (men and women). Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing workers, 2005, nr , s.
 • Jankowska E., (...), Sołtyński K., Sobolewski A.: Indor environmental quality In Office building. ERGONOMIA, 2005, nr Vol. 26 Nr 4/2004, s.
 • Konarska M., Wolska A., Widerszal-Bazyl M., Bugajska J., Roman-Liu D., Aaras A.: The Effect of an Ergonomic Intervention on Musculoskeletal, Psychosocial and Visual Strain of VDT Data Entry Work: The Polish Part of the International Study, Inter, , 2005
 • Łuczak, A., Sobolewski, A.: Longitudinal changes in critical flicker fusion frequency: an indicator of human workload. Ergonomics, 2005, nr 48 (15), s. 1770-1792
 • Łuczak A., Sobolewski A.: Longitudinal changes in critical flicker fusion frequency: an indicator of human workload.. Ergonomics, 2005, nr Vol. 48, No. 15/2005, s.
 • Marszałek A.: Wskaźnik stresu cieplnego stosowany przy ocenie środowiska gorącego – kierunki rozwoju. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2005, nr 7(131)/2005, s.
 • Marszałek A., Konarska M., Bugajska J.: Assessment of work ability in a hot environment of workers of different ages, (W: Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing workers, Pod red.: Costa J., Ilmarinen J.) Elsevier, International Congress Series 2005, vol. 1280 C, 2005
 • Marszałek A.: Ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem obciążeniem termicznym., (W: Pakiet edukacyjny dla konsultantów BHP. Moduł 4B.) PARP, Warszawa, 2004
 • Marszałek A., Smolander J., Sołtyński K.: Age-Related Thermal Strain in Men While Wearing Radiation Protective Clothing During Short-Term Exercise in the Heat. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 2004, 2004, nr Vol.10, Nr 4, s.
 • Sołtyński K.: Thermal Manikin Measurements – Exact or Not?. ? International Journal of Occupational Safety and Ergonimics 2004, 2004, nr Vol. 10, nr 3, s.
 • Sołtyński K., Marszałek A.: Obciążenie termiczne. Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne., CIOP-PIB, Warszawa, 2004
 • Żurański J. A., Sobolewski A.: Ground snow loads In Poland, Davos, Switzerland, , 2004
 • Bartkowiak G., Marszałek A.: II Europejska konferencja poświęcona odzieży ochronnej. Bezpieczeństwo Pracy, 2003, nr 9, s.
 • Marszałek A.: Osoby zatrudnione w środowisku gorącym – struktura wiekowa. Bezpieczeństwo Pracy, 2003, nr 2, s.
 • Konarska M.: Rozwój psychofizjologicznej koncepcji stresu środowiskowego.. Medycyna Środowiskowa, 2002, nr 1/2002, s.
 • Łuczak A., Sobolewski A.: Charakterystyka psychometryczna testów psychologicznych: Standardowe matryce progresywne, 2 Hand, Signal, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 2002
 • Żurański J. A. , Sobolewski A.: Probabilistyczna ocena obciążenia śniegiem w Polsce, XLVIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, , 2002
 • Żurański J. A., Sobolewski A.: New map of ground snow loads in Poland, Problems of the technical meteorology, , Ukraina, 2002
 • Marszałek A., Owczarek G.: Technika laserowo-dopplerowska i termowizja – przykłady zastosowań w praktyce medycznej, CIOP, Warszawa, 2001
 • Marszałek A., Sołtyński K.: Człowiek w warunkach obciążenia termicznego, CIOP, Warszawa, 2001
 • Sołtyński K.: Izolacja cieplna odzieży w technice bezpieczeństwa pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Sołtyński K.: Obciążenie termiczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane) CIOP, Warszawa, 2001

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP