Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przygotowanie i transport pasz objętościowych | Przygotowanie pasz treściwych | Zadawanie pasz | Udój | Usuwanie i magazynowanie obornika i gnojowicy


Usuwanie i magazynowanie obornika i gnojowicyOdchody zwierzęce są wartościowym nawozem naturalnym, zawierającym przede wszystkim związki azotu.

Należy pamiętać, że wszelkie nieprawidłowości związane z produkcją i składowaniem nawozu naturalnego, niezależnie od jego postaci (płynna, stała), mogą spowodować zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych, a także zatrucia ludzi powstającymi gazami.

Z usuwaniem i magazynowaniem odchodów wiąże się również dużo zagrożeń wynikających z eksploatacji zastosowanego sprzętu. Bezwzględnie należy go używać i obsługiwać zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami obsługi dostarczonymi przez producenta. Podczas pracy maszyn i urządzeń nie wolno dotykać rękami ruchomych elementów oraz instalacji elektrycznych. Należy także przestrzegać zakazu wstępu osób postronnych w strefę pracy takich maszyn i urządzeń, jak przenośniki, ładowarki czerpakowe, zgarniacze, ładowacze i spycharki ciągnikowe, pompy i mieszadła  oraz wozy asenizacyjne do gnojowicy, a także w strefę, gdzie są zlokalizowane gnojowniki i zbiorniki na gnojowicę.

Wszystkie zbiorniki na gnojowicę, naziemne i podziemne, są obecnie budowane w taki sposób, by wyeliminować konieczność wchodzenia do nich w celu obsługi lub kontroli. Muszą jednak być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych ogrodzeniem o wysokości 1,8 m wokół zbiornika. Pokrywa zbiornika podziemnego musi ponadto wytrzymywać duże obciążenia. Powinna być zamykana na klucz lub inne urządzenie uniemożliwiające przypadkowe otwarcie.

Strefy, gdzie składowany jest obornik lub gnojowica, należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi o zagrożeniu pożarowym i występowaniu niebezpiecznych dla zdrowia gazów. Rolnicy powinni znać zasady udzielania pierwszej pomocy w razie zatrucia lub wypadku.

Osoby, które przebywają w strefach zagrożenia trującymi gazami, powinny bezwzględnie stosować maski ochronne z odpowiednimi  pochłaniaczami. Prace w zbiornikach należy wykonywać w zespole trzyosobowym. Dwie osoby, które pozostają na zewnątrz i asekurują osobę pracującą we wnętrzu zbiornika, w razie zagrożenia niezwłocznie ewakuują ją na powierzchnię. Przy pracach tego typu należy stosować szelki i liny asekuracyjne.

Wszystkie przedstawione elementy środowiska pracy, związane z użyciem technicznych środków produkcji, generują każdego roku kolejnych kilkanaście tysięcy wypadków w gospodarstwach rolnych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP