Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Kuźniarki | Zagrożenia | Zalecenia bezpieczeństwa

Zalecenia bezpieczeństwa podczas obsługi kuźniarek


 • przeprowadzić (zgodnie z ustalonymi przez pracodawcę lub producenta czasookresami oględziny, konserwację i przeglądy kuźniarek, w tym:
  • zwrócić uwagę na stan techniczny instalacji elektrycznej (czy nie ma uszkodzeń połączeń i izolacji, mogących powodować porażenie prądem elektrycznym),
  • sprawdzić i przeprowadzić konserwacje układu sterowania, układu sprzęgło – hamulec oraz przeprowadzić regulację hamulców, a okładziny hamulców oczyścić z olejów i smarów,
  • sprawdzić przed przystąpieniem do pracy działanie urządzeń ochronnych zainstalowanych na maszynie,
  • zużyte części naprawić lub wymienić,
 • przed przystąpieniem do ustawiania i mocowania matryc na kuźniarce należy wyłączyć dopływ prądu dla uniemożliwienia przypadkowego włączenia maszyny,
 • zabezpieczyć suwak przed opadnięciem (jeżeli maszyna nie posiada urządzenia ryglującego suwak w górnym położeniu, można stosować podporę suwaka),
 • ruchome elementy kuźniarek, jak koła zamachowe, korbowody, przekładnie zębate, suwaki, końcówki wałów korbowych powinny być zabezpieczone osłonami chroniącymi operatora przed okaleczeniem podczas zaistnienia awarii lub przypadkowego kontaktu,
 • miejsca stwarzające zagrożenie dla pracownika lub innych osób powinny być osłonięte w postaci zastosowania urządzeń ochronnych w formie ogrodzeń, barierek, osłon z urządzeniami blokującymi, oburęcznego sterowania, fotokomórek, itp.,
 • odpowiednio wyznaczyć miejsca składowania odkuwek w miejscu pracy,
 • utrzymywać porządek w miejscu pracy wpływający na bezpieczeństwo wykonywanej pracy (zapobiegający możliwości potknięcia, poślizgnięcia, poparzenia, itp.),

 • oraz zalecenia bhp opisane w dziale prasy.Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP