Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Kuźniarki | Zagrożenia | Zalecenia bezpieczeństwa

Kuźniarki


Kuźniarki są to prasy mechaniczne poziome najczęściej korbowe, charakteryzujące się tym, że oprócz ruchomego suwaka mają również ruchomy blok matrycowy. Blok ten pozwala nie tylko na unieruchomienie pręta podczas procesy kucia, ale stwarza również możliwość kształtowania wielozabiegowego. Kuźniarki najczęściej służą do wykonywania odkuwek z pręta stanowiącego materiał wyjściowy, który po nagrzaniu, zaciskany jest w matrycy, a następnie jest kształtowany za pomocą stempla. Kształtowanie odkuwek odbywa się w kilku zabiegach, w ostatnim zabiegu odkuwka jest oddzielana od pręta. Kuźniarki buduje się z pionowym lub poziomym podziałem matryc. Pozioma prasa kuźnicza do kształtowania odkuwek matrycowych zapewnia możliwość automatyzacji produkcji, dużą wydajność, wysoką dokładność wykonania odkuwek i małe straty materiału.

Kuźniarki należą do najbardziej wydajnych maszyn i są powszechnie stosowane w produkcji wielkoseryjnej odkuwek. Zakres kształtów odkuwek produkowanych na kuźniarkach jest bardzo szeroki, umożliwiają one wykonywanie bezpośrednio odkuwki z otworami przelotowymi, np. pierścieni łożysk tocznych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP