Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Pracownia Filtracji i Wentylacji - Projekty

Opracowanie metody badania obszarów nie wentylowanych w pomieszczeniach małych przedsiębiorstw, wyposażonych w wentylację mechaniczną ogólną, przy zastosowaniu gazów znacznikowych
  • Kierownik tematu: dr inż. Elżbieta Jankowska tel. 623-32-67, e-mail:eljan@ciop.pl Wykonawcy: mgr inż Tomasz Jankowski, mgr inż. Dorota Kondej, Maria PaluszkiewiczSłowa kluczowe: wentylacja; małe przedsiębiorstwa; obszary nie wentylowane; znaczniki gazowe; metoda anemometryczna; metoda znaczników gazowych; metoda wizualizacji. Streszczenie projektu: Przedmiotem zadania badawczego było opracowanie metody badania obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w pomieszczeniach małych przedsiębiorstw, wyposażonych w wentylację mechaniczną ogólną, przy zastosowaniu znaczników gazowych.Opracowano metodykę kompleksowego badania obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w pomieszczeniach pracy, która obejmuje badania metodami: 1. anemometryczną, umożliwiającą określenie rozkładu prędkości przepływu powietrza w pomieszczeniach pracy oraz kierunków przepływu strumieni powietrza nawiewanych lub wywiewanych z pomieszczeń pracy,2. znaczników gazowych, umożliwiającą lokalizowanie obszarów, w których może dochodzić do kumulowania się zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emitowanych podczas procesów produkcyjnych do pomieszczeń pracy,3. wizualizacji, umożliwiającą określenie kierunków przepływu powietrza w pomieszczeniach pracy.Przeprowadzono badania laboratoryjne i weryfikacyjne określania obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w pomieszczeniach pracy wyposażonych w wentylację mechaniczną ogólną oraz w różnego rodzaju urządzenia wentylacji miejscowej. Badania weryfikacyjne przeprowadzono w pomieszczeniach pracy typowych dla małych przedsiębiorstw, a mianowicie w pomieszczeniach wyposażonych w stanowiska do obróbki mechanicznej materiałów, do spawania oraz do malowania gotowych wyrobów. Opracowana metodyka badawcza umożliwia dokonywanie kompleksowej oceny stanu powietrza w pomieszczeniach pracy wyposażonych w wentylację mechaniczną ogólną. Przedstawiona metodyka badawcza może być również stosowana do oceny współdziałania systemów wentylacji mechanicznej ogólnej z urządzeniami wentylacji mechanicznej miejscowej.
  • Okres realizacji: 02.11.1998r. - 15.12.2001r.

Zadanie badawcze nr III.14.13
 • Tytuł zadania badawczego: Opracowanie metody i stanowiska do wyznaczania wskaźników filtracyjnych istotnych dla użytkowników wysoko skutecznych filtrów powietrza.
 • Kierownik zadania badawczego: dr inż. Elżbieta Jankowska
 • Okres realizacji: 1996.01.01 - 31.12.1997

Zadanie badawcze nr III.14.12
 • Tytuł zadania badawczego: Opracowanie metod i stanowisk do badania skuteczności filtrów powietrza przeznaczonych do odpylaczy filtracyjnych.
 • Kierownik zadania badawczego: mgr inż. Aleksander Lisowski
 • Okres realizacji: 1995.01.01 - 30.12.1996

Publikacje z zadań badawczych: 03.7.7 (III.12.4), III.14.13 i III.14.12.
 • Jankowska E.: "Wentylacja i klimatyzacja - klasyfikacja i metody badania filtrów powietrza". Bezpieczeństwo pracy, Warszawa, 1996, Nr. 2, str. 18-21.
 • Jankowska E., Brzozowski A.: "Aerozole emitowane na stanowiskach pracy". Bezpieczeństwo pracy, Warszawa, 1996, Nr. 4, str. 6-10.
 • Jankowska E., Brzozowski A., Majchrzycka K. "Zapobieganie skutkom narażenia na aerozole przemysłowe". Bezpieczeństwo Pracy. Warszawa, 1996, Nr. 10, str. 11-14.
 • Jankowska E., "Wymagania higieniczno-sanitarne dla pomieszczeń pracy". Bezpieczeństwo Pracy. Warszawa 1997, Nr 1.
 • Jankowska E., Więcek E. "Pyły" w Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia. Red. Nauk. D. Koradecka, T. 1, Warszawa, CIOP 1997, str 269-307.
 • Jankowska E., "Wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące pomieszczeń pracy" w Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia. Red. Nauk. D. Koradecka, T. 2, Warszawa, CIOP 1997, str 1017-1031.
 • Jankowska E., Lisowski A., "Nowe metody badania filtrów powietrza o wysokiej skuteczności typu HEPA i ULPA" - Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja. Nr 4 (337) ROK XXIX, Kwiecień 1998, str.39-44.
 • Jankowska E., Lisowski A., "Filtry powietrza wysokiej skuteczności - nowe metody oceny stosowane w krajach Unii Europejskiej", POL-EMIS'98 - Materiały IV Sympozjum nt. OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY, Szklarska Poręba, 18-21czerwiec 1998, str.79-88.
 • Pośniak M., Jankowska E., "Ocena ryzyka zawodowego związanego z czynnikami chemicznymi i pyłowymi" OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO ORAZ WPROWADZENIE DO SYSTEMOWEGO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - Materiały szkoleniowe, Warszawa, październik 1998.
 • Lisowski A., Jankowska E., "Metody badania i klasyfikacji filtrów powietrza, stosowanych w wentylacji ogólnej" - Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja. Nr 5 (350) ROK XXX, Maj 1999, str.41-44.
 • Pośniak M., Jankowska E., Szewczyńska M., "Szkodliwe substancje chemiczne i pyły" KOMPUTEROWY SYSTEM REJESTRACJI ZAGROŻEŃ I OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO "SRER" - Materiały szkoleniowe, Warszawa, 1999.
 • Pośniak M., Jankowska E., "Ocena ryzyka zawodowego związanego z czynnikami chemicznymi i pyłowymi" ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY ORAZ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO - Materiały szkoleniowe, Kazimierz Dolny, marzec 2000.

Zadanie badawcze nr III.17.5
 • Tytuł zadania badawczego: Opracowanie zasad zabezpieczania przed zapyleniem na niestacjonarnych stanowiskach pracy w rolnictwie, budownictwie i przemyśle.
 • Kierownik zadania badawczego: mgr inż. Maciej Gliński
 • Okres realizacji: 1995.01.01 - 31.12.1997

Publikacje z zadania badawczego III.17.5
 • Gliński M.: Usuwanie zanieczyszczeń powietrza. Przyjaciel przy Pracy nr 1, 1995r.
 • Gliński M.: Usuwanie zanieczyszczeń chemicznych i pyłowych w środowisku pracy. Bezpieczeństwo Pracy nr 1, 1995r.
 • Gliński M.: Badania i odbiór urządzeń wentylacyjnych. Bezpieczeństwo Pracy nr 2. 1995r.
 • Gliński M.: Techniczne sposoby ograniczania zagrożeń jakie stanowią zanieczyszczenia środowiska powietrznego na stanowiskach spawalniczych. Materiały z seminarium pt.:" Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu", Instytut Spawalnictwa, Gliwice, 1995r.
 • Gliński M.: Metody zapewnienia czystości środowiska powietrznego przy nakładaniu powłok malarskich. Zastosowania Ergonomii nr 2 - 3, 1995r.
 • Gliński M.: Badania i odbiór urządzeń wentylacyjnych. Bezpieczeństwo Pracy nr 2, 1995r.
 • Gliński M.: Jak zapewnić właściwy mikroklimat. Czynniki kształtujące środowisko pracy. Przyjaciel przy Pracy nr 5, 1995r.
 • Gliński M.: Jak zapewnić właściwy mikroklimat. Warunki uzyskania pożądanych parametrów. Przyjaciel przy Pracy nr 6, 1995r.
 • Gliński M.: Jak zapewnić właściwy mikroklimat. Ogólne zasady wentylacji. Przyjaciel przy Pracy nr 7 - 8, 1995r.
 • Gliński M.: Jak zapewnić właściwy mikroklimat. Wentylowane obudowy źródeł zanieczyszczeń. Przyjaciel przy Pracy nr 9, 1995r.
 • Gliński M.: Jak zapewnić właściwy mikroklimat. Wentylacja miejscowa wywiewna. Przyjaciel przy Pracy nr 10, 1995r.
 • Gliński M.: Jak zapewnić właściwy mikroklimat przy pracach malarskich. Przyjaciel przy Pracy nr 11, 1995r.
 • Gliński M.: Eliminowanie zanieczyszczeń powietrza przy spawaniu. Bezpieczeństwo Pracy nr 11, 1995r.
 • Gliński M.: Jak zapewnić właściwy mikroklimat podczas spawania łukowego. Przyjaciel przy Pracy nr 12, 1995r.
 • Gliński M.: Jak zapewnić właściwy mikroklimat. Skuteczność odsysania zanieczyszczeń. Przyjaciel przy Pracy nr 1, 1996r.
 • Gliński M.: Jak zapewnić właściwy mikroklimat. Zasady dokonywania odbiorów urządzeń wentylacyjnych. Przyjaciel przy Pracy nr 2, 1996r.
 • Gliński M.: Ochrona pracowników przed zanieczyszczeniami środowiska powietrznego na wybranych stanowiskach pracy. Broszury BHP, IMKO Siemianowice Śląskie, 1996r.
 • Gliński M.: Zwalczanie zapylenia na niestacjonarnych stanowiskach pracy w budownictwie i przemyśle. Zasady zabezpieczania przed wybranymi czynnikami szkodliwymi na stanowiskach pracy w budownictwie. Materiał szkoleniowy dla przedstawicieli przedsiębiorstw budowlanych. CIOP, W-wa, 1997r.
 • Gliński M.: Ograniczanie zapylenia na stanowiskach pracy w rolnictwie. Identyfikacja i ograniczanie zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w rolnictwie. Materiał szkoleniowy. CIOP, Warszawa, 1997r.
 • Gliński M.: Zwalczanie zapylenia na niestacjonarnych stanowiskach pracy. Bezpieczeństwo Pracy nr 12/1997r.
 • Gliński M.: Jak ograniczyć pylenie na budowach. Przyjaciel przy Pracy nr 11, 1997r.
 • Ograniczanie pylenia na budowach. Folder. CIOP. Warszawa 1997 r.
 • Gliński M.: Zagrożenia w budownictwie. Pyły. CIOP. Warszawa 1997 r.
 • Gliński M.: Ograniczenie pylenia na budowach. Zastosowania Ergonomii nr 3. 1997 r.
 • Gliński M., Ślęzak J.: Zwalczanie zapylenia na stanowisku pracy w rolnictwie. Bezpieczeństwo Pracy nr 2/1998r.
 • Gliński M.: Nacini smanjenja onecišćenja radnog okoliša u neposrednoj blizini radnog mjesta elektrolucnog zavarivanja. SIGURNOST 3/1998 r. (Chorwacja).
 • Gliński M.: Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do środowiska powietrznego na stanowiskach spawania łukowego. Przyjaciel przy Pracy 1/1999 r.
 • Gliński M.: Brzozowski A., Lisowski A.: Instalacje wentylacyjne - pomiary i ocena działania". Materiały szkoleniowe, CIOP, broszura, Warszawa, marzec 1999 r.
 • Gliński M.: Ograniczanie zapylenia na niestacjonarnych stanowiskach pracy w przemyśle. Przyjaciel przy Pracy 2/1999 r.
 • Gliński M.: Ograniczanie zapylenia na stanowiskach pracy. CIOP, broszura, Warszawa, 1999 r.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP