Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ruchome elementy obsługiwanych maszyn | Przemieszczające się elementy maszyn i przedmioty | Ostre, wystające i chropowate elementy | Spadające elementy maszyn | Śliskie, nierówne powierzchnie | Położenie stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża | Powierzchnie gorące lub zimne, żrące substancje

Powierzchnie gorące lub zimne, żrące substancje

Problem: Zagrożenia związane z oparzeniami powodowanymi przez:


  • gorące powierzchnie, części maszyn i obrabianych przedmiotów metalowych (np.: podczas walcowania i kucia na gorąco),

  • gorące ciecze (płyn chłodzący, oleje) wykorzystywane w napędach (prasy śrubowe i hydrauliczne),

  • odpryski gorącego metalu (podczas kucia na gorąco),


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy istnieje ryzyko oparzeń:
  • gorącymi powierzchniami (rozgrzane elementy maszyny, silnika),
  • gorącymi cieczami (np. płyny , oleje),
  • odpryskami gorącego metalu?
Stosowanie izolacji termicznej gorących powierzchni lub ich wychłodzenie.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy otwieraniu korków spustowych oleju i chłodnic, zaworów z gorącymi płynami oraz przy ich wypływie.

Stosowanie rękawic i odzieży chroniących przed oparzeniami

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP