Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE "SONICO 85"
Data dopuszczenia wzoru do stosowania: 1996.05.31
Nr rejestracyjny: S-09-0114.Z

Zastosowanie
Nauszniki są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy nie objętych obowiązkiem stosowania hełmów ochronnych, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 96dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 100dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 106dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości - pod warunkiem prawidłowego ich stosowania.
Nauszniki należą do klasy B ochronników słuchu.
Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.

Charakterystyka wyrobu
Nauszniki typu "Sonico 85" składają się z dwóch czasz tłumiących oraz sprężyny dociskowej. Czasza tłumiąca składa się ze sztywnej skorupy, poduszki uszczelniającej oraz wykładziny tłumiącej. Skorupa jest wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym. Poduszka uszczelniająca składająca się z warstwy pianki z tworzywa sztucznego pokrytej folią, wciskana jest w obrzeże skorupy. Wykładzinę tłumiącą tworzy warstwa spienionego tworzywa sztucznego. Sprężyna dociskowa w kolorze czarnym wykonana jest z tworzywa sztucznego. W części środkowej sprężyny znajduje się miękka podkładka z folii wypełnionej pianką z tworzywa sztucznego. Długość sprężyny można zmieniać w sposób ciągły. Na każdej skorupie wytłoczony jest znak: "^" oraz napisy: "A-BIA", "SONICO 85", "85 UNSO 85", "UNICO", "SWISS MADE".

Właściwości ochronne i użytkowe
Masa 191g
Średnia siła docisku 7,8N
Średnie ciśnienie poduszek uszczelniających na okołouszne okolice głowy 3509Nm-2

Tłumienie dźwięku Sf i odchylenie standardowe sf (wyznaczone zgodnie z normą EN 352-1):
Częstotliwość
f[Hz]
631252505001000 2000 4000 8000

Tłumienie dźwięku Sf
[dB]

11,3

9,0

15,7

16,4

22,0

32,1

34,4

31,7

Odchylenie standardowe sf
[dB]

4,1

3,5

2,3

2,7

3,5

4,3

3,6

5,2

Tłumienie Zk nauszników:
Klasa widma hałasu12345

Zk[dB]

23

18

16

13

10

Tłumienie szacunkowe Zr nauszników wynosi 19dB.
Wartości H, M. L, SNR (wyznaczone zgodnie z normą ISO 4869-2): H=26dB; M=18dB; L=13dB; SNR=21dB.

Gwarantowany czas zachowania właściwości ochronnych wyrobu wynosi 2-3 lata pod warunkiem wymiany poduszek uszczelniających co najmniej co 6 miesięcy oraz stosowania zgodnie z instrukcją producenta.

Sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji
Nauszniki należy zakładać na głowę tak, aby małżowiny uszne całkowicie znajdowały się wewnątrz czasz tłumiących. Sprężyna dociskowa powinna spoczywać bezpośrednio na głowie. W tym celu należy przesunąć czasze tłumiące względem sprężyny dociskowej tak, aby obejmowały one małżowiny uszne, a nie opierały się na nich.
Nauszniki można myć jedynie szmatką zwilżoną wodą z łagodnym mydłem. Należy regularnie kontrolować jakość wszystkich części nauszników, w szczególności poduszek uszczelniających, które powinny być wymieniane co 6 miesięcy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP