Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE "PELTOR H6A"
Data dopuszczenia wzoru do stosowania: 1996.01.17
Nr rejestracyjny: S-09-087.Z

Zastosowanie
Nauszniki są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy nie objętych obowiązkiem stosowania hełmów ochronnych, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 93dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 103dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 111dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości - pod warunkiem prawidłowego ich stosowania.
Nauszniki należą do klasy B ochronników słuchu.
Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.

Charakterystyka wyrobu
Nauszniki składają się z dwóch czasz tłumiących typu H6 wykonanych z tworzyw sztucznych oraz sprężyny dociskowej. Czasza tłumiąca typu H6 składa się ze sztywnej skorupy, poduszki uszczelniającej oraz wykładziny tłumiącej. Skorupa jest wykonana z tworzywa sztucznego ABS w kolorze beżowym. Poduszka uszczelniająca składa się ze sztywnego, podtrzymującego pierścienia, wciskanego w obrzeże skorupy oraz warstwy pianki polieterowej pokrytej miękką folią PCW. Wykładzinę tłumiącą tworzy warstwa spienionego tworzywa sztucznego. Sprężynę tworzą dwa druty z nierdzewnej, sprężynowej stali odpowiednio ukształtowane, na które w części środkowej sprężyny jest nałożona miękka podkładka z folii PCW wypełnionej pianką PCW. Długość sprężyny można zmieniać w sposób ciągły.

Właściwości ochronne i użytkowe
Masa 132g
Średnia siła docisku 11,2N
Średnie ciśnienie poduszek uszczelniających na okołouszne okolice głowy 2981Nm-2

Tłumienie dźwieku Sf i odchylenie standardowe sf (wyznaczone zgodnie z normą EN 352-1):
Częstotliwość
f[Hz]
631522505001000 2000 4000 8000

Tłumienie dźwięku Sf
[dB]

13,3

9,6

12,5

25,3

33,4

33,3

33,6

33,7

Odchylenie standardowe sf
[dB]

4,1

3,1

3,7

4,3

1,5

2,5

3,4

4,9

Tłumienie Zk nauszników:
Klasa widma hałasu12345

Zk[dB]

28

23

20

14

10

Tłumienie szacunkowe nauszników Zf wynosi 22dB.
Wartość H, M, L, SNR (wyznaczana zgodnie z norm1 ISO 4869-2:1995): H=31dB; M=21dB; L=12dB; SNR=24dB.

Sposób użytkowania
Nauszniki należy zakładać na głowę tak, aby małżowiny uszne całkowicie znajdowały się wewnątrz czasz tłumiących. Sprężyna dociskowa powinna spoczywać bezpośrednio na głowie. W tym celu należy przesunąć czasze tłumiące względem spreżyny dociskowej tak, aby obejmowały one małżowiny uszne, a nie opierały się na nich. Nauszniki, po rozmontowaniu czasz tłumiących, można myć jedynie wodą i łagodnym mydłem.
Należy regularnie kontrolować jakość wszystkich części nauszników, w szczególności poduszek uszczelniających, które powinny być wymieniane co najmniej 2 razy w roku.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93