Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Szkolenia problemowe i specjalistyczne

Ocena zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi oraz dostosowanie do wymagań minimalnych

Cel szkolenia:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

wiedzieć:

- jakie są podstawowe zasady zapewnienia bhp przy maszynach
- jakie obowiązują zasadnicze wymagania bhp dotyczące maszyn,
- wiedzieć czego, zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie bhp należy wymagać od dostawców maszyn i urządzeń ochronnych

znać:
- europejską koncepcję zapewniania bezpieczeństwa związanego z  maszynami,
- podstawowe zasady nowego i globalnego podejścia,
- minimalne wymagania bhp dotyczące użytkowania maszyn,
- zasady doprowadzania użytkowanych maszyn do zgodności z tymi wymaganiami

umieć:
- ocenić czy dokumenty, które producent przekazuje wraz z maszyną są zgodne z wymaganiami zasadniczymi,
- doradzić własnemu pracodawcy – producentowi maszyn jak przygotować dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami zasadniczymi,
- określić niezgodności maszyn z minimalnymi wymaganiami bhp i oceniać ryzyko związane z tymi niezgodnościami,
- właściwie dobierać i stosować techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w celu doprowadzenia użytkowanych maszyn do zgodności z minimalnymi wymaganiami bhp

Program ramowy szkolenia

Wykładowcy:

Doświadczeni pracownicy Ośrodka Certyfikacji wyrobów i systemów  jakości jednostki notyfikowanej nr 1437 CIOP-PIB.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w wykładach i warsztatach oraz
zaliczenie testu.
Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Zakwaterowanie

Kartę zgłoszenia
uczestnictwa należy przesłać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub faksem)


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00 – 701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP