Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE "PELTOR H3A"
Data dopuszczenia wzoru do stosowania: 1996.01.17
Nr rejestracyjny: S-09-086.Z

Zastosowanie
Nauszniki są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy nie objętych obowiązkiem stosowania hełmów ochronnych, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 97dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 107dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości - pod warunkiem prawidłowego ich stosowania. Nauszniki należą do klasy B ochronników słuchu.
Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.

Charakterystyka wyrobu
Nauszniki składają się z dwóch czasz tłumiących typu H3 wykonanych z tworzyw sztucznych oraz sprężyny dociskowej. Czasza tłumiąca typu H3 składa się ze sztywnej skorupy, poduszki uszczelniającej oraz wykładziny tłumiącej. Skorupa jest wykonana z tworzywa sztucznego ABS w kolorze pomarańczowym. Poduszka uszczelniająca składa się ze sztywnego, podtrzymującego pierścienia, wciskanego w obrzeże skorupy oraz warstwy spienionego tworzywa pokrytego miękką folią PCW. Wykładzinę tłumiącą tworzy warstwa spienionego tworzywa sztucznego. Sprężynę tworzą dwa druty z nierdzewnej, sprężynowej stali odpowiednio ukształtowane, na które w części środkowej sprężyny jest nałożona miękka podkładka z folii PCW wypełnionej pianką PCW. Długość sprężyny można zmieniać w sposób ciągły.
Na każdej skorupie wytłoczony jest napis "H3 PELTOR" oraz wydrukowany w kolorze czarnym napis "PELTOR".

Właściwości ochronne i użytkowe
Masa 194g
Średnia siła docisku 11,1N
Średnie ciśnienie poduszek uszczelniających na okołouszne okolice głowy 3103Nm-2

Tłumienie dźwięku Sf i odchylenie standardowe sf (wyznaczone zgodnie z normą EN 352-1):
Częstotliwość
f[Hz]
631252505001000 2000 4000 8000

Tłumienie dźwięku Sf
[dB]

14,8

10,2

19,1

29,9

34,9

33,4

36,4

33,9

Odchylenie standardowe sf
[dB]

2,7

2,3

2,9

3,3

2,8

2,9

3,0

4,2

Tłumienie Zk nauszników:
Klasa widma hałasu12345

Zk[dB]

30

27

24

20

14

Tłumienie szacunkowe nauszników Zf wynosi 26dB.
Wartość H, M, L, SNR (wyznaczać zgodnie z normą ISO 4869-2): H=32dB; M=26dB; L=16dB; SNR=28dB.

Sposób użytkowania
Nauszniki należy zakładać na głowę tak, aby małżowiny uszne całkowicie znajdowały się wewnątrz czasz tłumiących. Sprężyna dociskowa powinna spoczywać bezpośrednio na głowie. W tym celu należy przesunąć czasze tłumiące względem sprężyny dociskowej tak, aby obejmowały one małżowiny uszne, a nie opierały się na nich. Nauszniki można myć jedynie wodą i łagodnym mydłem, po rozmontowaniu czasz tłumiących.
Należy regularnie kontrolować jakość wszystkich części nauszników, w szczególności poduszek uszczelniających, które powinny być wymieniane co najmniej 2 razy w roku.  

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93