Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE "BILSOM POCKET 2428"
Data dopuszczenia wzoru do stosowania: 1995.10.03
Nr rejestracyjny: S-09-081.Z

Zastosowanie
Nauszniki są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy nie objętych obowiązkiem stosowania hełmów ochronnych, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 95 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 105 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 111 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości.
Nauszniki należą do klasy B ochronników słuchu.
Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.

Charakterystyka wyrobu
Nauszniki składają się z dwóch czasz tłumiących i trójdzielnej sprężyny dociskowej. Czasza tłumiąca składa się ze sztywnej skorupy, poduszki uszczelniającej, sztywnej kryzy skorupy podtrzymującej poduszkę uszczelniającą oraz wykładziny. Poduszka jest wykonana z miękkiej folii PCW i wypełniona podatną pianką z tworzywa sztucznego. Wykładzinę tłumiącą tworzą dwie warstwy: warstwa mikrowłóknistej waty mineralnej oraz warstwa pianki z tworzywa sztucznego. Trójdzielna sprężyna dociskowa została wykonana z tworzywa sztucznego i w swojej części środkowej jest wyłożona od wewnątrz miękką podkładką. Długość sprężyny można zmieniać w sposób ciągły. Sprężynę można nosić na głowie lub z tylu głowy. Skorupy nauszników są koloru ciemnoszarego, a pozostałe części nauszników są koloru czarnego i ciemnoszarego.

Właściwości ochronne i użytkowe
Masa nauszników 178 g
Średnia siła docisku:
 - sprężyna noszona na głowie 12,2 N
 - sprężyna noszona z tyłu głowy 13,6 N

Tłumienie dźwięku Sf i odchylenie standardowe sf (wyznaczone zgodnie z normą ISO 4869):

Częstotliwość środkowa pasma tercjowego f[Hz]
Sposob noszenia sprężyny dociskowejWielkość
[dB]
63125250500 1000 2000 4000 8000

na głowie

Sf

15

12,5

14,5

23,9

33,2

31,5

38,4

41,1

na głowie

sf

4,4

3,5

3,2

3,1

2,9

3,6

4,1

3,9

z tyłu głowy

Sf

12,7

12,2

14,9

22,0

33,7

32,3

39,3

39,9

z tylu głowy

sf

4,7

3,9

3,4

3,7

3,7

1,9

3,7

5,7

Tłumienie nauszników Zk:

Tłumienie nauszników Zk, w zależności od sposobu noszenia sprężyny dociskowej [dB]
Klasa widma hałasuna głowiez tyłu głowy

1

28

29

2

24

23

3

21

20

4

16

15

5

13

12

Tłumienie szacunkowe nauszników Zr:
 - 23 dB, gdy sprężyna jest noszona na głowie,
 - 22 dB, gdy sprężyna jest noszona z tyłu głowy.

Wartości H, M, L, SNR (wyznaczone zgodnie z normą ISO 4869-2):
Sposób noszenia sprężyny dociskowejH
[dB]
M
[dB]
L
[dB]
SNR
[dB]

na głowie

31

22

14

25

z tyłu głowy

32

21

13

24

Sposób użytkowania
Nauszniki należy zakładać na głowę tak, aby małżowiny uszne całkowicie znajdowały się wewnątrz czasz tłumiących. Sprężyna dociskowa powinna spoczywać bezpośrednio na głowie. W tym celu należy przesunąć czasze tłumiące względem sprężyny dociskowej tak, aby obejmowały one małżowiny uszne, a nie opierały się na nich.
W przypadku noszenia sprężyny z tyłu głowy należy dołączyć do czasz tłumiących taśmę nagłowną (dołączona do każdego egzemplarza nauszników), przesuwając ją przez ucha czasz. Długość taśmy należy tak wyregulować, aby czasze tłumiące obejmowały małżowiny uszne, a nie opierały się na nich. Długość sprężyny należy tak wyregulować, aby uzyskać pożądane tłumienie i zapewnić wygodę korzystania z nauszników. Nauszniki można myć jedynie wodą i łagodnym mydłem.
Należy regularnie kontrolować jakość wszystkich części nauszników, a zwłaszcza poduszek uszczelniających i wykładzin tłumiących, które powinny być wymieniane po 3 miesiącach używania.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP