Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE "NOBELSAFE SUPER"
Data dopuszczenia wzoru do stosowania: 1995.04.28
Nr rejestracyjny: S-09-051.Z

Zastosowanie
Nauszniki są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy nie objętych obowiązkiem stosowania hełmów ochronnych, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 99dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 104dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 108dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości - pod warunkiem prawidłowego ich stosowania. Nauszniki należą do klasy B ochronników słuchu.
Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.

Charakterystyka wyrobu
Nauszniki składają się z dwóch czasz tłumiących oraz sprężyny dociskowej, wykonanych z tworzyw sztucznych. Czasza tłumiąca składa się ze sztywnej skorupy, poduszki uszczelniającej oraz wykładziny. Na każdej czaszy są wytłoczone: znak firmowy "Intersafe", napis "Nobelsafe Super DIN 32760 HLG" oraz strzałka.
Poduszka uszczelniająca składa się ze sztywnego pierścienia, z pokrycia z miękkiej folii oraz wypełnienia z pianki z tworzywa sztucznego. Wykładzinę tłumiącą tworzy warstwa spienionego tworzywa sztucznego. Długość sprężyny można zmieniać w sposób ciągły.
Skorupy są koloru zielonego, pozostałe części nauszników - koloru czarnego.

Właściwości ochronne i użytkowe
Masa nauszników 173g
Średnia siła docisku 8,3N
Średnie ciśnienie poduszek uszczelniających 3470N/m^2

Tłumienie dźwięku (wyznaczone zgodnie z normą PN-86/N-01309/03, dane Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, synonim skuteczności akustycznej wg PN-86/N-01309/03):
Częstotliwość
f[Hz]
12525050010002000 4000 8000

Tłumienie dźwięku
Sf[dB]

15,2

20,9

21,4

25,6

30,8

33,3

31,5

Odchylenie standardowe
sf[dB]

3,1

3,3

2,4

3,4

4,1

3,0

6,2

Tłumienie Zk nauszników:
Klasa widma hałasu12345

Zk[dB]

25

22

20

18

16

Tłumienie szacunkowe Zr nauszników wynosi 23dB.

Sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji

Nauszniki należy zakładać na głowę tak, aby małżowiny uszne całkowicie znajdowały się wewnątrz czasz tłumiących, a sprężyna dociskowa przechodziła przez szczyt czaszki. Przy zakładaniu nauszników na głowę należy czasze tłumiące nałożyć tak, aby strzałki były skierowane do góry. Długość sprężyny należy wyregulować tak, aby spoczywała ona bezpośrednio na szczycie głowy, a czasze tłumiące obejmowały małżowiny uszne i nie opierały się na nich
Nauszniki należy przechowywać w suchym i czystym miejscu. Nauszniki należy przemywać spirytusem przynajmniej raz w miesiącu.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP