Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

NAHEŁMOWE NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE "SILENTA ERGOCAP" dołączone do hełmu ochronnego MSA V GARD
Data dopuszczenia wzoru do stosowania: 1996.03.21
Nr rejestracyjny: S-09-089.Z

Zastosowanie
Nauszniki są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy objętych obowiązkiem stosowania hełmów ochronnych, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 99 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 107 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 111 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości - pod warunkiem prawidłowego ich stosowania.
Nauszniki należą do klasy B ochronników słuchu.
Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.

Charakterystyka wyrobu
Nauszniki nahełmowe SILENTA ERGOCAP są przeznaczone do zamontowania na hełmie MSA V GARD (nr rejestracyjny CIOP: G-01-029.Z). Komplet nauszników składa się z dwóch czasz tłumiących, wykonanych z tworzyw sztucznych, dwóch sprężyn dociskających czasze i dwóch adapterów mocujących nauszniki do hełmu. Czasza tłumiąca składa się ze sztywnej skorupy, poduszki uszczelniającej oraz wykładziny tłumiącej. Skorupa jest wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym. Poduszka uszczelniająca składająca się z warstwy pianki poliuretanowej pokrytej miękką folią przyklejona jest do skorupy. Wykładzinę tłumiącą tworzy warstwa spienionego tworzywa sztucznego. Sprężynę dociskową w kolorze czarnym tworzą elementy wykonane z tworzywa sztucznego: strzemię przyłączające czaszę tłumiącą w dwu punktach, suwak o regulowanej długości mocowany w obrotowy sposób do strzemienia oraz adapter mocowany do hełmu. Adapter zawiera układ metalowy, sprężynowy umożliwiający dwie pozycje rozchylenia czasz tłumiących: roboczą i "stand by". Adapter mocujący, poza zamocowaniem nauszników na hełmie umożliwia odchylenie czas tłumiących ku górze w celu ułatwiania zakładania i zdejmowania z głowy hełmu z zamocowanymi nausznikami lub ułożenia czasz na hełmie. Długość sprężyny można zmieniać w sposób skokowy. Na stronie zewnętrznej jednego z suwaków znajduje się napis w kolorze czerwonym "SILENTA ERGOCAP". Na stronie wewnętrznej każdego suwaka znajdują się wytłoczone napisy: "CE 95", "EN 352-1:1993", "EN 352-3".

Właściwości ochronne i użytkowe
Masa 240g
Dla zestawu* nauszniki/hełm ochronny:
- średnia siła docisku:
   dla małego rozmiaru(S): 12,3N
   dla normalnego rozmiaru(N): 13,3N
   dla dużego rozmiaru(L): 11,8N
- średnie ciśnienie poduszek uszczelniających na okołouszne okolice głowy:
   dla małego rozmiaru(S): 4150Nm-2
   dla normalnego rozmiaru: 4460Nm-2
   dla dużego rozmiaru(L) 4400Nm-2
   * Zgodnie z normą EN 352-3 zestaw nauszniki przeciwhałasowe/hełm
      ochronny mogą być "normalnego rozmiaru" albo "małego/dużego rozmiaru".
      Zestaw nauszniki przeciwhałasowe/hełm ochronny "normalnego rozmiaru"
      pasuje dla większości użytkowników. Dla pozostałych użytkowników jest
      przeznaczony zestaw nauszniki przeciwhałasowe/hełm
      ochronny "małego/dużego rozmiaru".

Tłumienie dźwięku Sf i odchylenie standardowe sf (wyznaczone zgodnie z normą EN 352-3:1993):
Częstotliwość
f[Hz]
12525050010002000 4000 8000

Tłumienie dźwięku Sf
[dB]

14,1

19,8

26,9

29,4

36,5

32,5

34,7

Odchylenie standardowe sf
[dB]

3,8

2,3

3,0

2,1

2,7

3,9

3,1

Tłumienie Zk nauszników:
Klasa widma hałasu12345

Zk[dB]

28

26

24

20

16

Tłumienie szacunkowe Zr nauszników wynosi 26 dB.
Wartości H, M, L, SNR (wyznaczone zgodnie z normą ISO 4869-2): H = 31dB; M = 25dB; L = 18dB; SNR = 28dB.

Gwarantowany czas zachowania właściwości ochronnych wyrobu wynosi od 4 do 5 lat pod warunkiem wymiany poduszek uszczelniających co najmniej co 6 miesięcy oraz stosowania zgodnie z instrukcją producenta.

Sposób użytkowania
Hełm z nausznikami należy zakładać na głowę w taki sposób, aby czasze tłumiące obejmowały małżowiny uszne, a nie opierały się na nich. W tym celu należy dopasować długość każdej sprężyny oddzielnie.
Nauszniki mozna myć jedynie tkaniną zwilżoną wodą z łagodnym mydłem. Należy regularnie kontrolować jakość wszystkich części nauszników, w szczególności poduszek uszczelniających, które powinny być wymieniane co najmniej 2 razy w roku.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP