Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE "PELTOR"
TYP H10A (BULL'S-EYE 10)

Data dopuszczenia wzoru do stosowania: 1995.09.22
Nr rejestracyjny: S-09-078.Z

Zastosowanie
Nauszniki są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy nie objętych obowiązkiem stosowania hełmów ochronnych, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 103dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 114dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 119dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości - pod warunkiem prawidłowego ich stosowania. Nauszniki należą do klasy B ochronników słuchu.
Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.

Charakterystyka wyrobu
Nauszniki składają się z dwóch czasz tłumiących typu H10A i sprężyny dociskowej. Czasza tłumiąca składa się ze sztywnej skorupy, poduszki uszczelniającej oraz wykładziny tłumiącej. Skorupa jest wykonana z tworzywa sztucznego ABS. Poduszka uszczelniająca składa się ze sztywnego, podtrzymującego pierścienia, wciskanego w obrzeże skorupy oraz z warstwy pianki polieterowej, pokrytej miękką folią PCW. Wykładzinę tłumiącą stanowi gruba warstwa pianki polieterowej. Sprężynę tworzą dwa odpowiednio ukształtowane druty z nierdzewnej, sprężynowej stali, na które w części środkowej sprężyny jest nałożona miękka podkładka z folii PCW, wypełniona pianką PCW. Długość sprężyny można zmieniać w sposób ciągły. Skorupy są koloru czarnego z obrzeżem czerwonym, a pozostałe części nauszników są koloru czarnego.
Na każdej skorupie jest wytłoczony napis "PELTOR" oraz wydrukowane w kolorze srebrzysto - białym napisy "PELTOR TWIN CUP H10A CE95 0403 EN 352-1: 1993" oraz dwa znaki : "/\/\", "/\/\".

Właściwości ochronne i użytkowe
Masa 262g
Średnia siła docisku 10,7N
Średnie ciśnienie poduszek uszczelniających na okołuszne okolice głowy 2302N/m2

Tłumienie dźwięku Sf i odchylenie standardowe sf (wyznaczone zgodnie z normą EN 352-1):
Częstotliwość środkowa
f[Hz]
12525050010002000 4000 8000

Tłumienie dźwięku
Sf[dB]

16,9

24,3

4,5

40,3

39,5

41,7

41,2

Odchylenie standardowe
sf[dB]

2,5

2,9

2,3

2,0

2,6

2,0

2,1

Tłumienie Zk nauszników:
Klasa widma hałasu12345

Zk [dB]

36

33

30

26

20

Tłumienie szacunkowe nauszników Zf wynosi 32dB.
Wartość H, M, L, SNR (wyznaczać zgodnie z norm1 ISO 4869-2): H=39dB; M=31dB; L=22dB; SNR=34dB.

Sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji

Nauszniki należy zakładać na głowę tak, aby małżowiny uszne całkowicie znajdowały się wewnątrz czasz tłumiących. Sprężyna dociskowa powinna spoczywać bezpośrednio na głowie. W tym celu należy przesunąć czasze tłumiące względem sprężyny dociskowej tak, aby obejmowały one małżowiny uszne, a nie opierały się na nich. Nauszniki, po rozmontowaniu czasz tłumiących, można myć jedynie wodą i łagodnym mydłem.
Należy regularnie kontrolować jakość wszystkich części nauszników, a zwłaszcza poduszek uszczelniających i wykładzin tłumiących, które powinny być wymieniane co najmniej 2 razy w roku.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP