Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE "PELTOR" TYP H9A (BULL'S-EYE 10)
Data dopuszczenia wzoru do stosowania: 1995.09.22
Nr rejestracyjny: S-09-077.Z

Zastosowanie
Nauszniki są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy nie objętych obowiązkiem stosowania hełmów ochronnych, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 95dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 106dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 113dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości - pod warunkiem prawidłowego ich stosowania.
Nauszniki należą do klasy B ochronników słuchu.
Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.

Charakterystyka wyrobu
Nauszniki składają się z dwóch czasz tłumiących typu H9A i sprężyny dociskowej. Czasza tłumiąca składa się ze sztywnej skorupy, poduszki uszczelniającej oraz wykładziny tłumiącej. Skorupa jest wykonana z tworzywa sztucznego ABS w kolorze żółtym. Poduszka uszczelniająca składa się ze sztywnego, podtrzymującego pierścienia, wciskanego w obrzeże skorupy, oraz warstwy spienionego tworzywa sztucznego, pokrytego miękką folią PCW. Wykładzinę tłumiącą stanowi warstwa spienionego tworzywa sztucznego. Sprężynę tworzą dwa, odpowiednio ukształtowane, druty z nierdzewnej, sprężynowej stali, na które w części środkowej sprężyny jest nałożona miękka podkładka z folii PCW, wypełniona pianką PCW. Długość sprężyny można zmieniać w sposób ciągły. Na każdej skorupie wytłoczony jest napis "H9 PELTOR" oraz wydrukowany w kolorze czarnym napis "PELTOR".

Właściwości ochronne i użytkowe
Masa 147g
Średnia siła docisku 10,9N
Średnie ciśnienie poduszek uszczelniających na okołouszne okolice głowy 3000 Nm-2

Tłumienie dźwięku Sf i odchylenie standardowe sf (wyznaczone zgodnie z normą EN 352-1):
Częstotliwość
f[Hz]
12525050010002000 4000 8000

Tłumienie dźwięku
Sf[dB]

9,9

13,3

26,5

37,2

34,7

36,9

38,3

Odchylenie standardowe
sf[dB]

2,2

1,6

2,6

1,8

3,6

4,2

2,0

Tłumienie nauszników Zk:
Klasa widma hałasu12345

Zk[dB]

30

25

22

17

12

Tłumienie szacunkowe nauszników Zr wynosi 24dB.
Wartość H, M, L, SNR (wyznaczać zgodnie z normą ISO 4869-2): H=33dB; M=23dB; L=14dB; SNR=26dB.

Sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji

Nauszniki należy zakładać na głowę tak, aby małżowiny uszne całkowicie znajdowały się wewnątrz czasz tłumiących. Sprężyna dociskowa powinna spoczywać bezpośrednio na głowie. W tym celu należy przesunąć czasze tłumiące względem sprężyny dociskowej tak, aby obejmowały one małżowiny uszne, a nie opierały się na nich. Nauszniki, po rozmontowaniu czasz tłumiących, można myć jedynie wodą i łagodnym mydłem.
Należy regularnie kontrolować jakość wszystkich części nauszników, a zwłaszcza poduszek uszczelniających i wykładzin tłumiących, które powinny być wymieniane co najmniej 2 razy w roku.  

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP