Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE "PELTOR" TYP H7A (BULL'S-EYE 10)
Data dopuszczenia wzoru do stosowania: 1995.09.22
Nr rejestracyjny: S-09-076.Z

Zastosowanie
Nauszniki są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy nie objętych obowiązkiem stosowania hełmów ochronnych, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 100dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 111dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 116dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości - pod warunkiem prawidłowego ich stosowania.
Nauszniki należą do klasy B ochronników słuchu.
Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.

Charakterystyka wyrobu
Nauszniki składają się z dwóch czasz tłumiących typu H7A i sprężyny dociskowej. Czasza tłumiąca składa się ze sztywnej skorupy, poduszki uszczelniającej oraz wykładziny tłumiącej. Skorupa jest wykonana z tworzywa sztucznego ABS w kolorze ciemnozielonym. Poduszka uszczelniająca składa się ze sztywnego, podtrzymującego pierścienia, wciskanego w obrzeże skorupy oraz z warstwy pianki polieterowej, pokrytej miękką folią PCW. Wykładzinę tłumiącą stanowi gruba warstwa pianki polieterowej. Sprężynę tworzą dwa odpowiednio ukształtowane druty z nierdzewnej, sprężynowej stali, na które w części środkowej sprężyny jest nałożona miękka podkładka z folii PCW, wypełniona pianką PCW. Długość sprężyny można zmieniać w sposób ciągły.
Na każdej skorupie jest wytłoczony napis "H7 PELTOR" oraz wydrukowany w kolorze żółtym napis "PELTOR".

Właściwości ochronne i użytkowe
Masa 210g
Średnia siła docisku 11N
Średnie ciśnienie poduszek uszczelniających na okołouszne okolice głowy 2608Nm-2

Tłumienie dźwięku Sf i odchylenie standardowe sf (wyznaczone zgodnie z normą EN 352-1):
Częstotliwość
f[Hz]
12525050010002000 4000 8000

Tłumienie dźwięku
Sf[dB]

14,5

19,2

33,0

38,3

35,9

39,8

35,8

Odchylenie standardowe
sf[dB]

1,9

2,6

1,5

2,3

2,9

2,3

3,4

Tłumienie nauszników Zk:
Klasa widma hałasu12345

Zk[dB]

33

30

27

22

17

Tłumienie szacunkowe nauszników Zr wynosi 28dB.
Wartość H, M, L, SNR (wyznaczać zgodnie z norm1 ISO 4869-2): H=35dB; M=28dB; L=19dB; SNR=31dB.

Sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji

Nauszniki należy zakładać na głowę tak, aby małżowiny uszne całkowicie znajdowały się wewnątrz czasz tłumiących. Sprężyna dociskowa powinna spoczywać bezpośrednio na głowie. W tym celu należy przesunąć czasze tłumiące względem sprężyny dociskowej tak, aby obejmowały one małżowiny uszne, a nie opierały się na nich. Nauszniki, po rozmontowaniu czasz tłumiących, można myć jedynie wodą i łagodnym mydłem.
Należy regularnie kontrolować jakość wszystkich części nauszników, a zwłaszcza poduszek uszczelniających i wykładzin tłumiących, które powinny być wymieniane co najmniej 2 razy w roku.  

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP