Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE "3M/1435"
Data dopuszczenia wzoru do stosowania: 1995.05.10
Nr rejestracyjny: S-09-069.Z

Zastosowanie
Nauszniki są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których wystepuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 96dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 105dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 109dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości - pod warunkiem prawidłowego ich stosowania.
Nauszniki należą do klasy B ochronników słuchu.
Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.

Charakterystyka wyrobu
Nauszniki składają się z dwóch czasz tłumiących i sprężyny dociskowej, wykonanych z tworzyw sztucznych.
Czasza tłumiąca składa się ze sztywnej skorupy, poduszki uszczelniającej, sztywnej kryzy, skorupy podtrzymującej poduszkę uszczelniającą oraz wykładziny. Skorupa jest wykonana z tworzywa ABS.
Na każdej skorupie wytłoczony jest napis "3M MADE IN SWEDEN" oraz namalowany czarną farbą napis "3M 1435". Poduszka jest wykonana z miękkiej folii i wypełniona podatną pianką poliuretanową. Wykładzina tłumiąca, wykonana z drobnoporowatej, małoelastycznej pianki z tworzywa sztucznego, ma kształt fabrycznie uformowany, odpowiedni do kształtu czaszy tłumiącej. Sprężyna dociskowa jest wykonana z tworzywa. Na wewnętrznej stronie sprężyny dociskowej są wytłoczone napisy: "EN 352-1 1992" i "CE 940121". Długość sprężyny można zmieniać w sposób ciągły. Skorupy są koloru jasnoczerwonego, sprężyna dociskowa i poduszki uszczelniające - koloru czarnego, a wykładziny tłumiące - koloru zielonego.

Właściwości ochronne i użytkowe
Masa nauszników 218g
Średnia siła docisku 10N
Średnie ciśnienie poduszek uszczelniających 4142 Nm-2

Tłumienie dźwięku nauszników Sf i odchylenie standardowe sf (wyznaczone zgodnie z normą ISO 4869-1):
Częstotliwość
f[Hz]
631252505001000 2000 4000 8000

Tłumienie dźwięku
Sf[dB]

13,0

11,6

17,2

21,7

30,4

29,2

35,4

34,0

Odchylenie standardowe
sf[dB]

4,5

3,5

2,7

3,1

3,4

4,2

4,1

4,0

Tłumienie Zk nauszników:
Klasa widma hałasu12345

Zk [dB]

26

23

20

17

13

Tłumienie szacunkowe Zr nauszników wynosi 23dB.

Sposób użytkowania

Nauszniki należy zakładać na głowę w taki sposób, aby małżowiny uszne całkowicie znajdowały się wewnątrz czasz tłumiących. Sprężyna dociskowa powinna spoczywać bezpośrednio na głowie. W tym celu należy przesunąć czasze tłumiące względem sprężyny dociskowej tak, aby obejmowały one małżowiny uszne, a nie opierały się na nich. Poduszki uszczelniające najlepiej czyścić ściereczką typ 3M 105, służącą do czyszczenia półmasek. Należy regularnie kontrolować jakość wszystkich części nauszników, w szczególności poduszek uszczelniających. Zestaw higieniczny 3M 1437 zawiera wymienne poduszki uszczelniające i wykładziny tłumiące.
Trwałość wyrobu - 2 lata od daty produkcji.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93