Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE "BILSOM MARKSMAN PRO 2902"
Data dopuszczenia wzoru do stosowania: 1994.10.12
Nr rejestracyjny: S-09-065.Z

Zastosowanie
Nauszniki są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których wystepuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 101dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 110dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 115dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości - pod warunkiem prawidłowego ich stosowania.
Nauszniki należą do klasy B ochronników słuchu.
Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.

Charakterystyka wyrobu
Nauszniki składają się z dwóch czasz tłumiących i sprężyny dociskowej, wykonanych z tworzywa sztucznego. Czasza tłumiąca jest spłaszczona w dolnej części. Składa się ona ze sztywnej skorupy, poduszki uszczelniającej, sztywnej kryzy skorupy podtrzymującej poduszkę uszczelniającą oraz wykładziny. Poduszka jest wykonana z miękkiej folii  i wypełniona podatną pianką z tworzywa. Wykładzinę tłumiącą tworzy warstwa pianki z tworzywa sztucznego. Sprężyna dociskowa w górnej części jest wyłożona warstwą spienionego tworzywa. Długość sprężyny można zmieniać w sposób ciągły. Skorupy są koloru ciemnozielonego lub beżowego ze wzorem brązowo-zielonym, pozostałe części nauszników - koloru czarnego.
Masa nauszników wynosi 239 g, średnia siła docisku 12,6 N.

Właściwości ochronne i użytkowe

Tłumienie dźwięku (wyznaczone wg ISO 4869-1):
Częstotliwość
f[Hz]
631252505001000 2000 4000 8000

Tłumienie dźwięku
Sf[dB]

17,3

15,8

20,5

32,0

40,8

32,0

41,9

40,9

Odchylenie standardowe
sf[dB]

3,4

2,3

2,9

2,7

1,8

2,3

2,6

6,0

Tłumienie Zk nauszników:
Klasa widma hałasu12345

Zk[dB]

32

29

27

22

18

Tłumienie szacunkowe Zr nauszników wynosi 28dB.

Sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji

    Nauszniki należy zakładać na głowę w taki sposób, aby małżowiny uszne całkowicie znajdowały się wewnątrz czasz tłumiących. Sprężynę dociskową należy umieścić na szczycie głowy. Następnie trzeba wyregulować długość sprężyny dociskowej tak, aby czasze tłumiące obejmowały małżowiny uszne, a nie opierały się na nich.
   Nauszniki można myć jedynie wodą i łagodnym mydłem. Należy regularnie kontrolować jakość wszystkich części nauszników, w szczególności poduszek uszczelniających, które powinny być wymienione po 3 miesiącach używania.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP