Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE "BILSOM BLUE 2450"

Data dopuszczenia wzoru do stosowania: 1994.08.29
Nr rejestracyjny: S-09-031.Z

Zastosowanie
Nauszniki są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 97dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 107dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 114dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości - pod warunkiem prawidłowego ich stosowania.
Nauszniki należą do klasy B ochronników słuchu.
Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.

Charakterystyka wyrobu
Nauszniki składają się z dwóch czasz tłumiących, sprężyny dociskowej oraz ewentualnie taśmy nośnej, wykonanych z tworzyw sztucznych.
Czasza tłumiąca składa się ze sztywnej skorupy, poduszki uszczelniającej, sztywnej kryzy skorupy, poduszki uszczelniającej, sztywnej kryzy skorupy podtrzymującej poduszkę uszczelniającą oraz wykładziny. Poduszka jest wykonana z miękkiej folii i wypełniona podatną pianką z tworzywa sztucznego. Kryzy skorup są zaopatrzone w uchwyty, do których doczepia się taśmę nośną, jeżeli nauszniki są noszone ze sprężyną dociskową z tyłu głowy. Długość sprężyny można zmieniać w sposób ciągły. Skorupy są koloru niebieskiego, pozostałe części nauszników - koloru czarnego.
Masa nauszników wynosi 142g, średnia siła docisku - 9,3N.

Właściwości ochronne i użytkowe

Skuteczność akustyczna nauszników (wyznaczona wg ANSI 53.19-1974):
Częstotliwość
[Hz]
12525050010002000 4000 8000
Skuteczność akustyczna
Sf[dB]

11,8

15,5

24,8

34,8

37,3

37,4

33,7

Odchylenie standardowe
sf[dB]

2,1

1,4

1,6

2,2

1,9

1,8

1,6

Tłumienie Zk nauszników:
Klasa widma hałasu12345

Zk[dB]

31

27

24

19

14

Tłumienie szacunkowe Zr nauszników wynosi 26dB.
Każda partia nauszników przeciwhałasowych przekazywanych przez dystrybutora do użytkowania powinna zawierać stwierdzenie zgodności parametrów ochronnych i użytkowych z opiniowanym wzorem oraz obowiązującymi normami.

Sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji

    Nauszniki należy zakładać na głowę tak, aby małżowiny uszne całkowicie znajdowały się wewnątrz czasz tłumiących. Sprężyna dociskowa powinna spoczywać bezpośrednio na głowie. W tym celu należy przesunąć czasze tłumiące względem sprężyny dociskowej tak, aby obejmowały one małżowiny uszne, a nie opierały się na nich. W przypadku równoczesnego stosowania nauszników i hełmu ochronnego należy sprężynę umieścić z tyłu głowy, a taśmę nośną, zamocowaną do uchwytów czasz tłumiących, ułożyć na głowie i wyregulować długość sprężyny i taśmy, aby małżowiny uszne znajdowały się wewnątrz czasz tłumiących. Nauszniki można myć jedynie wodą i łagodnym mydłem. Należy regularnie kontrolować jakość wszystkich części nauszników, w szczególności poduszek uszczelniających, które powinny być wymieniane po 3 miesiącach używania.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP