Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE "BILSOM VIKING 2421"

Data dopuszczenia wzoru do stosowania: 1994.03.28
Nr rejestracyjny: S-09-029.Z

Zastosowanie
Nauszniki są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 100dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 110dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 117dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości - pod warunkiem prawidłowego ich stosowania.
Nauszniki należą do klasy B ochronników słuchu.
Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.

Charakterystyka wyrobu
Nauszniki składają się z dwóch czasz tłumiących, sprężyny dociskowej oraz ewentualnie taśmy nośnej, wykonanych z tworzyw sztucznych.
Czasza tłumiąca składa się ze sztywnej skorupy, poduszki uszczelniającej, sztywnej kryzy skorupy podtrzymującej poduszkę uszczelniającą oraz wykładziny. Skorupa jest wykonana z tworzywa sztucznego. Poduszka jest wykonana z miękkiej folii i wypełniona pianką z tworzywa sztucznego. Wykładzinę tłumiącą tworzą dwie warstwy: warstwa mikrowłóknistej waty mineralnej oraz warstwa pianki z tworzywa sztucznego. Kryzy skorup są zaopatrzone w uchwyty, do których doczepia się taśmę nośną, jeżeli nauszniki są noszone ze sprężyną dociskową z tyłu głowy. Sprężyna dociskowa, wykonana z tworzywa sztucznego, w części środkowej jest wyłożona od wewnątrz miękką podkładką. Długość sprężyny można zmieniać w sposób ciągły. Dzięki dużym czaszom tłumiącym i poduszkom uszczelniającym nauszniki przeciwhałasowe "BILSOM VIKING 2421" charakteryzują się dużą skutecznością akustyczną.

Właściwości ochronne i użytkowe
Masa nauszników 215g
Średnia siła docisku:
- 13,3N, w przypadku sprężyny noszonej na głowie,
- 13,7N, w przypadku sprężyny noszonej z tyłu głowy.

Tłumienie dźwięku Sf i odchylenie standardowe sf [dB], (wyznaczone wg BS EN 24869-1):


Częstotliwość środkowa pasma tercjowego f, [Hz]
 

Wielkość
[dB]

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Sprężyna na głowie

Sf

16,1

16,5

22,7

31,4

36,4

38,6

45,3

41,6

Sprężyna na głowie

sf

3,8

4,4

5,8

3,6

2,9

3,4

3,9

4,9

Sprężyna z tyłu głowy

Sf

16,9

16,1

20,9

30,6

35,0

37,6

45,6

42,4

Sprężyna z tyłu głowy

sf

2,5

3,5

4,8

3,8

3,4

3,2

3,6

3,9

Tłumienie Zk nauszników [dB]:
Klasa widma hałasu

1

2

3

4

5

Sprężyna na głowie

34

29

27

22

17

Sprężyna z tyłu głowy

34

28

26

21

17

Tłumienie szacunkowe Zr nauszników wynosi 28dB.

Sposób użytkowania

Nauszniki należy zakładać na głowę tak, aby małżowiny uszne całkowicie znajdowały się wewnątrz czasz tłumiących. Sprężyna dociskowa powinna spoczywać bezpośrednio na głowie. W tym celu należy przesunąć czasze tłumiące względem sprężyny dociskowej tak, aby obejmowały one małżowiny uszne, a nie opierały się na nich. W przypadku równoczesnego stosowania nauszników i hełmu ochronnego należy sprężynę umieścić z tyłu głowy, natomiast taśmę nośną, zamocowaną do uchwytu czasz tłumiących, ułożyć na głowie i wyregulować długość sprężyny i taśmy, aby małżowiny uszne znajdowały się wewnątrz czasz tłumiących. Nauszniki można myć jedynie wodą i łagodnym mydłem.
Należy regularnie kontrolować jakość wszystkich części nauszników, w szczególności poduszek uszczelniających, które powinny być wymieniane po 3 miesiącach używania.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP