Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE "BILSOM COMFORT 2420"
Data dopuszczenia wzoru do stosowania: 1994.03.28
Nr rejestracyjny: S-09-028.Z

Zastosowanie
Nauszniki są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 96dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 107dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 115dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości - pod warunkiem prawidłowego ich stosowania.
Nauszniki należą do klasy B ochronników słuchu.
Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.

Charakterystyka wyrobu
Nauszniki składają się z dwóch czasz tłumiących, sprężyny dociskowej oraz ewentualnie taśmy nośnej, wykonanych z tworzyw sztucznych.
Czasza tłumiąca składa się ze sztywnej skorupy, poduszki uszczelniającej, sztywnej kryzy skorupy podtrzymującej poduszkę uszczelniającą oraz wykładziny. Skorupa jest wykonana z tworzywa w kolorze czerwonym. Poduszka jest wykonana z miękkiej folii i wypełniona pianką z tworzywa sztucznego. Wykładzinę tłumiącą tworzą dwie warstwy: warstwa mikrowłóknistej waty mineralnej oraz warstwa pianki z tworzywa sztucznego. Kryzy skorup są zaopatrzone w uchwyty, do których doczepia się taśmę nośną, jeżeli nauszniki są noszone ze sprężyną dociskową z tyłu głowy. Sprężyna dociskowa, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, w części środkowej jest wyłożona od wewnątrz miękką podkładką. Długość sprężyny można zmieniać w sposób ciągły.

Właściwości ochronne i użytkowe
Masa nauszników 170g
Średnia siła docisku:
- 11,4N, w przypadku sprężyny noszonej na głowie,
- 11,2N, w przypadku sprężyny noszonej z tyłu głowy.

Tłumienie dźwięku Sf i odchylenie standardowe sf [dB], (wyznaczone wg BS EN 24869-1):


Częstotliwość środkowa pasma tercjowego f, [Hz]
 Wielkość
[dB]
63125250500 1000 2000 4000 8000
Sprężyna na głowie

Sf

13,5

12,9

17,9

27,5

33,8

38,1

41,1

40,5

Sprężyna na głowie

sf

4,7

3,8

4,8

3,4

2,7

2,8

4,4

6,1

Sprężyna z tyłu głowy

Sf

13,8

12,7

15,6

27,2

33,4

37,9

42,5

41,5

Sprężyna z tyłu głowy

sf

2,9

3,0

4,3

2,2

1,6

2,4

3,3

4,7

Tłumienie nauszników Zk [dB]:
Klasa widma hałasu12345
Sprężyna na głowie

32

26

23

18

14

Sprężyna z tyłu głowy

32

26

23

17

13

Tłumienie szacunkowe Zr nauszników:
- 25dB, w przypadku sprężyny noszonej na głowie,
- 24dB, w przypadku sprężyny noszonej z tyłu głowy.

Sposób użytkowania

Nauszniki należy zakładać na głowę tak, aby małżowiny uszne całkowicie znajdowały się wewnątrz czasz tłumiących. Sprężyna dociskowa powinna spoczywać bezpośrednio na głowie. W tym celu należy przesunąć czasze tłumiące względem sprężyny dociskowej tak, aby obejmowały one małżowiny uszne, a nie opierały się na nich. W przypadku równoczesnego stosowania nauszników i hełmu ochronnego należy sprężynę umieścić z tyłu głowy, natomiast taśmę nośną, zamocowaną do uchwytu czasz tłumiących, ułożyć na głowie i wyregulować długość sprężyny i taśmy, aby małżowiny uszne znajdowały się wewnątrz czasz tłumiących. Nauszniki można myć jedynie wodą i łagodnym mydłem.
Należy regularnie kontrolować jakość wszystkich części nauszników, w szczególności poduszek uszczelniających, które powinny być wymieniane po 3 miesiącach używania.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP