Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Licencja

Niniejsza wersja programu jest wersją wolną od opłat licencyjnych. Może być ona wykorzystywana i udostępniana wyłącznie w całości. Zabrania się modyfikowania elementów programu. W szczególności niedopuszczalne jest usuwanie jakichkolwiek znaków autorskich. Autorzy będą wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania programu, równocześnie nie ponoszą oni odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z jego stosowaniem.

Program ma charakter otwarty. Jego struktura umożliwia łatwe poszerzanie zawartej w nim bazy wiedzy. W kolejnych wersjach programu przewiduje się uzupełnienie go o informacje związane z praktyczną oceną hałasu na stanowiskach pracy, stosowaniem rozwiązań zmniejszających zagrożenie tym czynnikiem itd. Informacje te opatrzone danymi Użytkownika (za jego zgodą) umieszczone zostaną w specjalnym module programu. Autorzy zachęcają do aktywnego udziału Użytkowników w poszerzaniu możliwości programu. Szczegółowe informacje dotyczące kontaktu zawarte są w bloku Kontakty.

Życzymy miłej pracy z programem.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93