Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Ocena zagrożenia hałasem niskoczęstotliwościowym na stanowiskach pracy usytuowanych w kabinach przemysłowych

Większość stosowanych w przemyśle kabin dźwiękoizolacyjnych zapewnia zadawalającą redukcję hałasu w zakresie powyżej 500Hz. Skuteczność akustyczna kabin w tym zakresie częstotliwości ( powyżej 500Hz) wynosi zwykle około 30-50 dB, zmniejsza się jednak stopniowo dla niższych częstotliwości. Typowe kabiny mają na ogół małą skuteczność akustyczną w zakresie niskich częstotliwości, rzędu 5-30 dB w przedziale częstotliwości 63-500Hz. Ciągle jeszcze bardzo ograniczona jest wiedza o skuteczności akustycznej kabin przemysłowych i występujących w ich wnętrzu poziomach ciśnienia akustycznego w zakresie hałasu niskoczęstotliwościowego, w tym infradźwiękowego. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy podjęto badania akustyczne kabin w tym zakresie częstotliwości.
Badania akustyczne istniejących kabin przemysłowych rozpoczęto od rozpoznania warunków akustycznych i oceny zagrożenia hałasem niskoczęstotliwościowym, w tym infradźwiękowym, na stanowiskach pracy usytuowanych w ich wnętrzu. Zbadano 27 przemysłowych  kabin sterowniczych (w tym 14 kabin murowanych i 13 kabin metalowych) zlokalizowanych w pobliżu maszyn emitujących hałas niskoczęstotliwościowy i infradźwiękowy. Dla kabin tych wykonano pomiar różnicy poziomu ciśnienia akustycznego w zakresie częstotliwości 2-20Hz na zewnątrz i wewnątrz kabin (pomiar wewnątrz kabiny wykonany był na znajdującym się tam stanowisku pracy). Wyniki tych pomiarów przedstawione są w tablicy 3.1.
Jak wynika z tych badań, powyższa różnica wahała się przeciętnie w granicach  0-15 dB, a zarejestrowane poziomy ciśnienia akustycznego wewnątrz kabin wahały się w granicach 72-108 dB.
W przypadku jednej kabiny (murowana) znajdującej się w hamowni odrzutowego silnika lotniczego 37F różnica ta była znacznie większa i wynosiła 35 dB.
We wnętrzu  8 kabin (w tym 6 metalowych i 2 murowanych) stwierdzono różnicę ujemną, świadczy to o występowaniu w  tych kabinach  wzmocnienia badanego poziomu ciśnienia akustycznego. Rejestrowane wzmocnienie było  rzędu 1-10dB. Zaobserwowane wzmacnianie poziomu ciśnienia akustycznego w zakresie niskich częstotliwości we wnętrzu niektórych  kabin związane jest  prawdopodobnie z występowaniem niekorzystnych zjawisk rezonansowych i niedostateczną izolacyjnością wibroakustyczną kabin w tym zakresie częstotliwości. Dla 5 wybranych kabin ( w tym 1 kabina metalowa, 4 murowane) wykonano jednoczesne pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych o częstotliwościach środkowych: 8, 16, 31.5, 63 Hz. Wyniki pomiarów przedstawione są na rysunkach 3.1 i 3.2. Zarejestrowane poziomy ciśnienia akustycznego we wnętrzu kabin w pasmach oktawowych o ww. częstotliwościach środkowych wahały się w granicach 74-108dB, niejednokrotnie przekraczając wartości dopuszczalne (wartości dopuszczalne na stanowiskach pracy usytuowanych w kabinach wynoszą dla pasm oktawowych o częstotliwościach środkowych: 8, 16 Hz - 90dB, dla pasma oktawowego o częstotliwości środkowej 31.5Hz  - 85 dB).
Dla czterech kabin, w ich wnętrzu, zanotowano wzmocnienie poziomu ciśnienia akustycznego rzędu 4-8dB.

Tablica 3.1. Wyniki pomiarów hałasu infradźwiękowego w badanych kabinach przemysłowych

a)


kabina murowana - cegła  
grubość ściany: 0.3 m
wymiary: 5.2m x 3.35m x 2.5m
objętość: 43.55 m3
powierzchnia okna: 1.4m2
źródło hałasu: piec elektryczny 60 t
miejsce zainstalowania: Huta Warszawa
 
b)    
 
 
kabina murowana - cegła  
grubość ściany: 0.4 m
wymiary: 4.8m x 4.2m x 2.7m
objętość: 54.4 m3
powierzchnia okna: 1.5 m2
źródło hałasu: piec elektryczny 160 t
miejsce zainstalowania: Huta Zawiercie
 
Rys.3.1. Poziom ciśnienia akustycznego na zewnątrz i wewnątrz kabin przemysłowych (w zakresie hałasu niskoczęstotliwościowego) wpasmach oktawowych dla dwóch badanych kabin

a)    
 
 
kabina murowana - cegła  
grubość ściany: 0.3 m
wymiary: 6.8m x 4.4m x 2.5m
objętość: 75 m3
powierzchnia okna: 5.2 m2
źródło hałasu: piec tandem 400 t
miejsce zainstalowania: Huta Sendzimira
 

b)    
 
 
kabina murowana - cegła  
grubość ściany: 0.4 m
wymiary: 4.8m x 2.2m x 2.7m
objętość: 54.4 m3
powierzchnia okna: 1.5 m2
źródło hałasu: piec elektryczny 160 t
miejsce zainstalowania: Huta Zawiercie
 
c)    
 
 
kabina metalowa  
grubość ściany: 0.2 m
wymiary: 4.3m x 2.5m x 2.5m
objętość: 26.87 m3
powierzchnia okna: 1.2 m2
źródło hałasu: konwertor tlenowy 350 t
miejsce zainstalowania: Huta Katowice
 
Rys.3.2. Poziom ciśnienia akustycznego na zewnątrz i wewnątrz kabin przemysłowych (w zakresie hałasu niskoczęstotliwościowego) w pasmach oktawowych dla trzech badanych kabin

Na podstawie wstępnych badań kabin stwierdzono, że izolacyjność akustyczna kabin przemysłowych usytuowanych w pobliżu maszyn emitujących hałas niskoczęstotliwościowy powinna być kontrolowana również w zakresie niskich częstotliwości 8-63Hz.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP