Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Baza Wiedzy Dotycząca Hałasu - Narzędzia - Dobór nauszników przeciwhałasowych metodą HML

UWAGI

Aplet umożliwia dobór nauszników przeciwhałasowych metodą HML. Korzystanie z apletu polega na podaniu przez wybranie z rozwijanej listy wartości poziomu dźwięku C i poziomu dźwięku A. Po podaniu wartości w okienku wyświetlony zostanie zestaw danych nauszników przeciwhałasowych zawierający:
- nazwę nausznika,
- wartość parametru PNR nausznika wybraną na podstawie różnicy poziomów C i A i wartości parametrów H, M, L,
- wartość poziomu dźwięku LA'  pod czaszą ochronnika w dB,
- ocenę w postaci słownej zgodna z poniższym rysunkiem:Aplet przeznaczony jest do celów edukacyjnych. Nie zawiera wszystkich dostepnych nauszników przeciwhałasowych i nie wykonuje operacji pełnego sortowania ochronników po wykonaniu procedury doboru. Ograniczeń tych pozbawiony jest specjalny program o nazwie DOBOS opracowany w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy i przeznaczony do doboru ochronników przeciwhałasowych. Informacje o programie DOBOS można uzyskać telefonicznie w Zakładzie Zagrożeń Akustycznych i Elektromagnetycznych CIOP.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP