Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Indeks autorów - A

Augustyńska Danuta
 • Akustyczne tłumiki refleksyjne dla instalacji przepływowych,   Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 8 (39), str. 20 - 23, sierpień 1974
 • Tłumiki absorpcyjne,  Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 10 (41), str. 18 - 21, październik 1974
 • Charakterystyki akustyczne tłumików wentylacyjnych, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 12 (43), str. 2 - 4, grudzień 1974
 • Kryteria oceny szkodliwości infradźwięków, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 9 (76), str. 8 - 10, wrzesień 1977
 • Metodyka, kryteria oceny oraz wyniki pomiarów hałasu infradźwiękowego, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 2 (105), str. 1 - 3,8, luty 1980
 • Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej hałasu maszyn, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 5 (108), str. 15 - 18,21, maj 1980
 • Metody wyznaczania i badania parametrów akustycznych i aerodynamicznych tłumików wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w budownictwie, Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa, 1984
 • Ochrona przed hałasem w środowisku pracy, Materiały szkoleniowe, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 1997 (współautor)
 • Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy - czynniki fizyczne, Materiały szkoleniowe, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 1997 (współautor)
 • Zasady i metody identyfikacji oraz dokumentowania zagrożeń zawodowych w budownictwie, Materiały szkoleniowe, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 1997 (współautor)
 • Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - wartości dopuszczalne 1998, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 1998 (redakcja)
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, Materiały szkoleniowe, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 1998 (współautor)
 • Kabiny dla operatorów maszyn - skuteczna ochrona przed hałasem, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 5 (334), str. 6 - 10, maj 1999 (współautor)
 • Wymagania dyrektywy 98/37/EC i zharmonizowanych norm dotyczących hałasu maszyn, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 1 (342), str. 2 - 8, styczeń 2000 (współautor)
 • Hałas maszyn - znormalizowane metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej (2), Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 3 (343), str. 12 - 17, marzec 2000 (współautor)
 • Baza danych o materiałach, wyrobach i ustrojach przeznaczonych do ochrony przed hałasem i drganiami, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 4 (345), str. 2 - 7, kwiecień 2000 (współautor)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP