Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ruchome elementy obsługiwanych maszyn | Przemieszczające się elementy maszyn i przedmioty | Ostre, wystające i chropowate elementy | Spadające elementy maszyn | Śliskie, nierówne powierzchnie | Położenie stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża | Powierzchnie gorące lub zimne, żrące substancje

Powierzchnie gorące lub zimne, żrące substancje

Problem: Zagrożenia związane z oparzeniami powodowanymi przez:


  • gorące powierzchnie, części maszyn i obrabiane przedmioty metalowe,

  • gorącą wodę, płyn chłodzący, oleje, itp.,


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy istnieje ryzyko oparzeń:
  • gorącymi powierzchniami (rozgrzane elementy silnika),
  • gorącymi cieczami (np. płyny z chłodnic) parą wodną?
Stosowanie izolacji termicznej gorących powierzchni lub ich wychłodzenie. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy otwieraniu korków spustowych oleju i chłodnic, zaworów z gorącymi płynami oraz przy ich wypływie. Stosowanie rękawic i odzieży chroniących przed oparzeniami .

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP