Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ruchome elementy obsługiwanych maszyn | Przemieszczające się elementy maszyn i przedmioty | Ostre, wystające i chropowate elementy | Spadające elementy maszyn | Śliskie, nierówne powierzchnie | Położenie stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża | Powierzchnie gorące lub zimne, żrące substancje

Spadające elementy maszyn

Problem:Zagrożenie urazami z powodowane spadającymi:


  • ciężkimi obrabianymi przedmiotami (wyroby/półwyroby),

  • narzędziami,

  • częściami maszyn,

  • uchwytami lub imadłami.


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy wyznaczono i przygotowano miejsca do składowania wyrobów/półwyrobów? Wyznaczenie i przygotowanie miejsc składowania wyrobów/półwyrobów.

Czy są przekraczane dopuszczalne obciążenia stropów, podłóg, regałów oraz innych miejsc i urządzeń do składowania wyrobów/półwyrobów? Określenie dopuszczalnego obciążenia stropów, posadzek, stojaków, regałów oraz innych miejsc i urządzeń do składowania wyrobów/półwyrobów. Zapewnienie informacji o wartościach obciążenia, np.: przez wywieszanie czytelnych napisów. Zapewnienie, aby masa wyrobów/półwyrobów nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia stojaków, regałów i innych urządzeń do składowania, a także podłóg, stropów i innych miejsc, na których są składowane.

Czy są spełnione wymagania bezpieczeństwa dotyczące składowania i użytkowania butli z gazami technicznymi? Zabezpieczenie butli z gazami technicznymi przed: przewróceniem, promieniami słonecznymi, opadami atmosferycznymi i dostępem osób nieupoważnionych.

Zabezpieczenie butli z gazami technicznymi przed: przewróceniem, promieniami słonecznymi, opadami atmosferycznymi i dostępem osób nieupoważnionych.? Ustalenie zasad i sposobów układania oraz pobierania wyrobów/półwyrobów, zapewniających przede wszystkim:
  • zachowanie stateczności stosów: przez ustalenie i przestrzeganie wysokości stosów odpowiednio do rodzaju składowanych wyrobów/półwyrobów i powiązania między warstwami, zapewnienie, aby środek ciężkości pozostawał w obrysie stosu, a odległości między stosami zapewniały bezpieczeństwo przy układaniu, pobieraniu i przemieszczaniu wyrobów/półwyrobów.

Czy właściwie zamocowane są uchwyty, imadła mocujące obrabiane przedmioty. Należy sprawdzić przed rozpoczęciem prac skrawaniem i ewentualnie odpowiednio zamocować uchwyty, imadła do maszyny..

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP