Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Oferta Krajowego Centrum CIS | Oferta Międzynarodowego Centrum CIS | Współpracownicy Krajowego Centrum CIS | Anglojęzyczna baza danych polskiego piśmiennictwa o bhp (OSH-BHP) | Numery CIS Newsletter | Linki | Wybrane bazy danych

Krajowe Centrum CIS - Nowości z kraju  
(rówież otrzymane od instytucji współpracujących)

Kampania „Stop Hałasowi!”

Kampania "Stop hałasowi!", wspierana przez Parlament Europejski, Komisję Europejską oraz Luksemburg i Wielką Brytanię, które przewodniczą Unii w 2005 r., będzie przez najbliższe miesiące prowadzona w całej Europie i zostanie zakończona corocznym Europejskim Tygodniem Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, który odbędzie się w dniach 24 - 28 października 2005 r. zobacz .

CIOP-PIB opublikował w styczniu 2005 r.  trzecie zaktualizowane wydanie książki: OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. T. 1 Podstawy metodyczne.

Monografia ta jest kompleksowym opracowaniem zasad i metod prowadzenia analizy ryzyka w odniesieniu do większości czynników zagrożeń występujących w środowisku pracy. W zgromadzonym materiale metodologicznym uwzględniono zarówno wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce aktów prawnych i dyrektyw UE, jak i z doświadczeń praktyków. Monografia jest przeznaczona dla osób zajmujących się oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wdrażaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Informacje z NSZZ,,Solidarność”:

Spotkanie Społecznych Inspektorów Pracy  Regionu Gdańskiego NSZZ,,Solidarność”.

W dniu 20.01.2005r. w Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ,,Solidarność’ odbyło się kolejne, a pierwsze w tym roku spotkanie szkoleniowe SIP Regionu Gdańskiego. W spotkaniu uczestniczyło 36 społecznych inspektorów pracy.
Tematyka spotkania dotyczyła czynników biologicznych w miejscu pracy, a bardzo interesujący wykład poprowadziła Pani Anna Obuchowska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku.
W trakcie spotkania omawiano także sprawy bieżące, dotyczące między innymi nowelizacji innych przepisów prawnych z dziedziny bhp oraz okresowych szkoleń SIP .

Spotkanie regionalnych i branżowych koordynatorów ds. BHP.

W dniu 18.01.2005r w Warszawie, odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie regionalnych i branżowych koordynatorów ds. BHP NSZZ,,Solidarność”.
W spotkaniu uczestniczyło 12 osób.
W czasie zebrania  dyskutowano na temat organizacji tegorocznych obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy / 28 kwietnia /- centralnych oraz w innych strukturach Związku NSZZ,,Solidarność”, szkoleń bhp-owskich, organizowanych wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy, emerytur pomostowych dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub wykonujących prace o szczególnym charakterze oraz omawiano sprawy bieżące.
Kolejne spotkanie koordynatorów ds. BHP odbędzie się we Wrocławiu, w czasie ogólnokrajowych obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy.

Kampania „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”

W roku bieżącym Państwowa Inspekcja Pracy uczestniczy w ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjno-prewencyjnej „Budować bezpiecznie”.
Poza programem działań kontrolnych, w 2004 roku w sposób szczególny ukierunkowanym na budownictwo, Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała opartą na wnioskach z lat ubiegłych kampanię informacyjno-prewencyjną. Głównym jej elementem jest program samokontroli przygotowany dla przedsiębiorców budowlanych. Przedsiębiorcy decydującemu się na udział w programie przekazywany jest komplet materiałów, dzięki którym identyfikuje on występujące w firmie zagrożenia i nieprawidłowości i eliminuje je. Efekty uzyskane w wyniku realizacji programu ocenia kończący go audyt prowadzony przez inspektora pracy. Na każdym etapie pracodawcy mogą liczyć na profesjonalną pomoc organizacyjną i merytoryczną inspekcji pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy stara się przekonać przedsiębiorców i pracowników do stosowania bezpiecznych rozwiązań w budownictwie również za pośrednictwem publikacji i szkoleń, podczas spotkań z przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców branży, seminariów, targów czy festynów poświęconych prezentacji bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych i środków ochrony indywidualnej.
Materiały przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy publikowane są w ogólnopolskich i regionalnych mediach, zwłaszcza w pismach fachowych. Wszystkie publikacje dotyczące ochrony pracy umieszczone są również na stronie www.pip.gov.pl .

Główny Instytut Górnictwa - 2004


(tekst otrzymany  we wrześniu 2004 z Głównego Instytutu Górnictwa, który współpracuje z  Krajowym Centrum CIS)

Główny Instytut Górnictwa ubiega się o status Centrum Doskonałości w zakresie bezpieczeństwa pracy.
Celem utworzenia w  Instytucie Centrum Doskonałości jest prowadzenie badań naukowych i rozwoju technicznego w zakresie bezpieczeństwa pracy ....

Zobacz... (.pdf)

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2004

Największa w historii Unii Europejskiej kampania dotyczy zapobiegania olbrzymim kosztom ludzkim i finansowym wynikającym ze złych warunków pracy w sektorze budownictwa.

Jak podaje Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, podczas inauguracji kampanii 30 kwietnia br. w Dublinie, wdrożenie wyższych standardów bezpieczeństwa pracy  w budownictwie europejskim mogłoby co roku uratować życie 1.300 osobom i zapobiec 850.000 ciężkich wypadków.
Zdaniem Agencji, państwa Unii Europejskiej mogłyby zaoszczędzić do 75 mld euro rocznie obniżając wysoki odsetek wypadków i chorób zawodowych w tym sektorze.
Kampania pod hasłem „Budować bezpiecznie”, której uwieńczeniem będzie coroczny Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (18 – 22 października 2004 r.), będzie podkreślać wagę zagrożeń na stanowiskach pracy w budownictwie europejskim, dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, a także proponować sposoby rozwiązania tego problemu. Uczestnictwo 30 państw w tegorocznej kampanii czyni ją największym w historii wydarzeniem tego rodzaju.

Polską edycję kampanii realizuje Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, którego rolę pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Inauguruje ją konferencja prasowa, która odbywa się 30 kwietnia br., o godz. 12.00, w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Biorą w niej udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Związku Zawodowego „Budowlani”.

W Polsce, wg danych statystycznych GUS, w budownictwie w 2003 roku wydarzyło się ok. 8,5% ogólnej liczby wypadków. Liczba poszkodowanych w wypadkach w 2003 roku wyniosła 85440 osób. W wypadkach śmiertelnych zginęło 87 osób. Dane te  wskazują na szczególną potrzebę promowania zagadnień bezpieczeństwa pracy w tym sektorze, wśród wszystkich zaangażowanych stron: klientów przedsiębiorstw budowlanych, architektów, pracodawców, a przede wszystkim samych pracowników, ponieważ przyczyną większości wypadków w budownictwie są właśnie nieprawidłowe zachowania pracowników.


Polska edycja kampanii „Budować bezpiecznie” obejmuje m.in. przedsięwzięcia takie jak: Piknik Edukacyjny „Budować bezpiecznie”(22 maja br., Iława), seminarium „Budować bezpiecznie – przepisy i praktyka” (15 czerwca br.,  Poznań), seminarium dla małych i średnich firm „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie” (19-20 października br.) oraz spotkania i konsultacje w przedsiębiorstwach budowlanych . Elementy kampanii to także pakiet informacyjny, rozpowszechniany przez Krajowy Punkt Centralny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych oraz witryna internetowa http://www.bp.edu.pl, a także wiele innych działań, które będą podejmowane przez wszystkie miesiące trwania kampanii.

XIII Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control'04 "Badania i pomiary" - Gdynia, 6-9 czerwca 2004r.

Zobacz...

XVI Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2004 14-17 czerwca 2004, Poznań

Zobacz...

28 kwietnia
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
Światowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych


W tym dniu na całym świecie, w tym również w Polsce, odbywają się obchody Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, proklamowanego pod tym hasłem przez  Międzynarodową Organizację w 2003 r. Pracy ILO proklamowała 28 kwietnia Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Dzień ten od 1996 roku  był obchodzony  w wielu krajach przez organizacje zrzeszone  w Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (ICFTU) jako Światowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Celem corocznych obchodów tego dnia jest  zwrócenie większej uwagi na problematykę bezpieczeństwa pracy oraz promowanie dobrej i bezpiecznej pracy.
W Polsce i innych krajach inspekcja pracy i związki zawodowe organizują wiele uroczystości związanych z obchodami tego dnia.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach:

Krajowe Centrum CIS: http://www.ciop.pl/1567.html

ILO: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/worldday

ICFTU: http:// www.icftu.org

Wynalazki

W dniach 1 – 7 marca 2004 odbyła się XI Giełda Polskich Wynalazków, wyróżnionych na światowych wystawach w 2003 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) otrzymał dyplomy: za nowy ubiór chroniący przed promieniowaniem mikrofalowym oraz za ekologiczną piankę poliuretanowa o mniejszej palności.

Studia podyplomowe w CIOP-PIB

Studia podyplomowe w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB) prowadzone są od roku 1997. Dotychczas ukończyło te studia 20 grup. Obecnie studiują równolegle 4 grupy. Studia  stacjonarne trwają 6 miesięcy, a  studia  na odległość (e-learning).–  15 miesięcy. Studia na odległość z wykorzystaniem Internetu wprowadzono w Instytucie w 2002 roku i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy

W dniu 11 marca 2004 w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB) odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP z udziałem Zespołu Koordynacyjnego ds. programu wieloletniego pn. „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej” i Rady Naukowej CIOP-PIB
Podczas posiedzenia wystąpili m.in. Michał Kleiber, Minister Nauki-Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, Dagmir Długosz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej oraz Anna Hinz, Główny Inspektor Pracy. Dyrekcja i pracownicy CIOP-PIB zaprezentowali wyniki programu wieloletniego pt.” Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”. Omówiono wyniki uzyskane w ramach przedsięwzięć i grup tematycznych programu w 2003 r. oraz zaprezentowano prace wdrożeniowe i upowszechniające. Odbyło się również wręczenie dokumentów potwierdzających uzyskanie w 2003 r. stopnia naukowego doktora przez 2 pracowników CIOP-PIB oraz oraz certyfikatu akredytacji laboratoriów pomiarowych CIOP-PIB.
Dokonano oceny wykonania zadań programu wieloletniego przedstawiając projekt stanowiska w tej sprawie Zespołu Koordynacyjnego ds. programu wieloletniego.
Rada Ochrony Pracy przyjęła uchwały w sprawie stanowisk dotyczących: propozycji zmiany statutu Państwowej Inspekcji Pracy, realizacji przez pracodawców wyroków sądów pracy w latach 2000 – 2002, jak również zatrudniania pracowników młodocianych w rzemiośle w celu przygotowania zawodowego oraz przestrzegania prawa pracy i zasad bhp w małych i średnich przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania młodocianych.

Więcej....

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP