Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Szkolenia problemowe i specjalistyczne

Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru pomiary)

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriów środowiskowych i osób, które chcą wykonywać pomiary oświetlenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

• Umieć wykonać pomiary parametrów oświetlenia elektrycznego
  i dziennego w pomieszczeniu i na stanowiskach pracy,
• Umieć ocenić parametry oświetlenia w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy
  zgodnie z obowiązującą normą oświetleniową,

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
program ramowy

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB z Zakładu Techniki Bezpieczeństwa, głównie specjaliści z zakresu promieniowania optycznego

Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zakwaterowanie (pdf)


Kartę zgłoszenia na szkolenie
 należy przesłać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub faksem)

Miejsce szkolenia:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP