Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Szkolenia problemowe i specjalistyczneZagrożenie atmosferą wybuchową w miejscu pracy

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim  dla pracowników
służb bhp, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych
i usługowych stosujących substancje palne i wybuchowe

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • znać akty prawne dotyczące zagrożenia atmosferą wybuchową,

 • znać wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy pracach zagrożonych
    atmosferą wybuchową,

 • znać parametry charakteryzujące materiały wybuchowe
    i atmosferę wybuchową,

 • znać zasady wentylacji stanowisk pracy zagrożonych atmosferą
    wybuchową,

 • znać działania zmierzające do eliminacji atmosfery wybuchowej,

 • umieć rozpoznać źródła zapłonu i metody ich eliminacji,

 • znać zasady klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem,

 • znać zasady wyznaczania zasięgu stref zagrożenia wybuchem.


W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
program ramowy


Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB, głównie specjaliści z zakresu zagrożeń chemicznych i pyłowych, zagrożeń pożarowych i wybuchowych, elektromagnetycznych i środków ochrony indywidualnej

Zakwaterowanie


Kartę zgłoszenia
uczestnictwa należy przesłać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub faksem)


Kontakt:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP