Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Szkolenia problemowe i specjalistyczne

Obciążenie cieplne człowieka w środowisku termicznym

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriów środowiskowych

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien znać:

• podstawowe pojęcia, definicje, określenia,

• skutki nadmiernego termicznego obciążenia organizmu,

• elementy strategii szacowania ryzyka,

• klasyfikację środowisk termicznych i umie dokonać selekcji normatywów
   higienicznych do oceny strefy komfortu i wielkości obciążenia,

• kanały produkcji i rozpraszania ciepła pomiędzy człowiekiem i środowiskiem
   termicznym,

• ogólną postać równania bilansu cieplnego,

• czynniki wpływające na wymianę ciepła,

• metody oceny obciążenia termicznego - wskaźniki WBGT, IREQ i WCl,

• zasady oceny i sposób definiowania komfortu cieplnego - wskaźniki PMV i PPD

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
Program ramowy

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB z Zakładu Ergonomii i Zakładu Ochron Osobistych

Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w ćwiczeniach i zaliczenie testu. Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zakwaterowanie

Kartę zgłoszenia
uczestnictwa należy przesłać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub faksem)

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP