Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Szkolenia problemowe i specjalistyczne

Przystosowanie użytkowanych  maszyn do minimalnych wymagań bhp – zgodnie z przepisami wprowadzającymi dyrektywy UE (z warsztatami)


Termin:  

Cena: 700 zł

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracodawców, służb technicznych zakładów, pracowników służby bezpieczeństwa
i higieny pracy, pracowników nadzoru nad warunkami pracy


Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:
•Znać europejską koncepcję zapewniania bezpieczeństwa maszyn
•Znać minimalne wymagania bhp dotyczące użytkowania maszyn
•Wiedzieć czego w zakresie bhp wymagać od dostawców maszyn
•Znać zasady doprowadzania użytkowanych maszyn do zgodności z tymi wymaganiami
•Umieć określić niezgodności maszyn z minimalnymi wymaganiami bhp
•Umieć ocenić ryzyko związane z tymi niezgodnościami
•Właściwie dobierać i stosować środki bezpieczeństwa w celu doprowadzenia użytkowanych maszyn do zgodności z minimalnymi wymaganiami bhp


W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia
program ramowy

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB z Zakładu Techniki Bezpieczeństwa


Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w warsztatach i zaliczenie ćwiczeń. Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia


Zakwaterowanie


Kartę zgłoszenia
uczestnictwa należy przesalać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub faksem)


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00 – 701 Warszawa
tel. 022 623 36 76
     022 623 43 85
fax 022 623 36 93

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP