Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Szkolenia problemowe i specjalistyczne

Zagrożenie hałasem i wibracją w środowisku pracy

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawców, producentów urządzeń, osób wykonujących pomiary hałasu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:
• znać metody pomiarów, oceny oraz określania ryzyka zawodowego związanego z hałasem słyszalnym, hałasem infradźwiękowym i hałasem ultradźwiękowym
• znać zasady prognozowania hałasu w środowisku pracy
• znać zasady doboru ochronników słuchu
• znać metody pomiaru, oceny oraz określania ryzyka zawodowego związanego z drganiami mechanicznymi

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
program ramowy

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB z Zakładu Zagrożeń Wibroakustycznych

Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zakwaterowanie

Kontakt:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP