Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Szkolenia problemowe i specjalistyczne

Ocena ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne


Termin:    15 - 16.09.2009 r
              .

Cena: 500zł


Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników laboratoriów badawczych, inspektorów organów kontrolnych


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką zagrożeń elektromagnetycznych występujących w środowisku pracy i z metodami  ich poprawnej oceny zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie NDN oraz postanowieniami PN-T-06580:2002 oraz dyrektywami i normami europejskimi.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik powinien:
•Umieć zidentyfikować źródła pól elektromagnetycznych w środowisku pracy
•Znać mechanizmy i skutki oddziaływanie pól elektromagnetycznych na ludzi i środowisko
•Znać zasady oceny ekspozycji pracowników w polach elektromagnetycznych
•Znać zasady i umieć dokonać oceny ryzyka zawodowego związanej z ekspozycją na pola elektromagnetyczne
•Umieć wskazać i dobrać odpowiednie środki ograniczające zagrożenia elektromagnetyczne w środowisku pracy
•Znać wymagania prawne odnoszące się do zagrożeń elektromagnetycznych


W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia
program ramowy

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB z Zakładu Bioelektromagnetyzmu, głównie specjaliści z zakresu zagrożeń elektromagnetycznych


Szkolenie kończy się otrzymaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia


ZakwaterowanieKartę zgłoszenia
uczestnictwa należy przesalać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub faksem)


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00 – 701 Warszawa
tel. 022 623 36 76
     022 623 43 85
fax 022 623 36 93

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP