Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Szkolenia problemowe i specjalistyczne

Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriów środowiskowych

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:
 
 • umieć dokonać oceny narażenia pracowników na szkodliwe czynniki
   chemiczne,

 • umieć wykonać ocenę ryzyka zawodowego związanego
   z występowaniem czynników chemicznych w środowisku pracy,

 • znać techniki analityczne stosowane do oznaczania czynników
   chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy,

 • znać szkodliwe działanie czynników chemicznych.

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
ramowy program szkoleń

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB z Zakładu Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych


Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w ćwiczeniach
i zaliczenie testu. Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zakwaterowanie


Kartę zgłoszenia
uczestnictwa należy przesłać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub faksem)

Kontakt:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP