Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem z maską, zespołem ustnika lub kapturem | Aparaty regeneracyjne z (KO2) | Aparaty regeneracyjne z (NaClO3) | Aparaty ze sprężonym tlenem | Sprzęt oczyszczający | Sprzęt oczyszczający wyposażony w kaptur przeznaczony do użycia podczas pożaru

Sprzęt ucieczkowy

Sprzęt oczyszczający oraz izolujący ochrony układu oddechowego mogą być zaprojektowane w wersji ucieczkowej. Zadaniem sprzętu ucieczkowego jest ochrona użytkownika podczas ewakuacji ze strefy zagrożenia. Wymusza to spełnienie nieco innych wymagań w zakresie parametrów ochronnych i użytkowych, co znajduje odbicie w postaci odrębnych dokumentów normatywnych dla tej grupy sprzętu. Żaden z typów ucieczkowego sprzętu izolującego nie może być stosowany podczas wykonywania typowych czynności zawodowych, a jedynie do ewakuacji ze strefy zagrożonej.  

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93