Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


Rejestracja programu BHP-AKK

Instrukcja rejestracji programu

  • Wszystkie pola wystepujące w formularzu powinny być wypełnione.
  • Pola oznaczone na czerwono muszą być obowiązkowo wypełnione.
Wprowadź swoje dane:
      Nazwisko:
      Imię:
      Firma:
      Adres e-mail:
         
      Kod rejestracji:
     

Kliknięcie  'Rejestruj' oznacza potwierdzenie,
że podane dane są zgodne z prawdą.
W wyniku rejestracji wyświetlony zostanie kod aktywacji.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93