Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Obuwie antypoślizgowe

NIERÓWNOŚCI I ŚLISKOŚĆ POWIERZCHNI

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki należą do najczęstszych przyczyn wypadków wśród pracowników zatrudnionych we wszystkich sektorach gospodarki, a zwłaszcza w przemyśle spożywczym, służbie zdrowia, budownictwie i transporcie. Utrata równowagi i związane z tym ryzyko upadku są najbardziej prawdopodobne podczas przemieszczania się po nierównych lub śliskich podłożach oraz przy szybkich zmianach kierunku poruszania się. Wymienia się najczęściej dwa typy upadków w tych sytuacjach: upadki spowodowane potknięciem i upadki spowodowane poślizgiem. Prawdopodobieństwo potknięcia jest związane z wielkością prześwitu pod stopą w czasie fazy przeniesienia kończyny w cyklu kroku. Odpowiednia wysokość uniesienia kończyny w tej fazie pozwala na uniknięcie ewentualnych zderzeń z przeszkodami. Z kolei zjawisko poślizgu definiuje się jako nagłą utratę przyczepności do podłoża, prowadzącą do ślizgania się stopy po powierzchni podłoża wskutek mniejszej wartości współczynnika tarcia niż jest ona wymagana w danej chwili. Powstawanie poślizgów i potknięć jest związane przede wszystkim z jakością podłoża, ale zależy również od parametrów biomechanicznych kończyny w fazach przejściowych chodu, noszonego obuwia, czynników ludzkich, takich jak wiek, masa, sprawność ruchowa i wzrokowa, a także czynników związanych ze środowiskiem (np. warunki oświetleniowe) i organizacją pracy.

Najczęstszymi przyczynami potknięć są: wszelkiego rodzaju zagłębienia, występy i uskoki w ciągach komunikacyjnych, niestabilne i nieutwardzone podłoże, różnice poziomów lub pochylenia podłoża, występujące lub nieusunięte przeszkody w ciągach pieszych lub na stanowiskach pracy (np. narzędzia, materiały, odpady, itp.), naturalne przeszkody znajdujące się na ziemi, (np. drzewa, gałęzie, kamienie), nieodpowiednio składowane materiały, itd. Nierówności powierzchni powstają również na skutek ruchu środków transportu, często niedbałego zrzucania ładunków, a także oddziaływania substancji chemicznych używanych w procesach produkcyjnych. Śliskość powierzchni może wynikać ze złego doboru podłoża do stosowanej technologii produkcji lub warunków jego użytkowania, rozlania się cieczy (np. rozlanie oleju w warsztacie samochodowym), powstawania rozlewisk wody (np. wokół urządzeń ściekowych, myjących lub pryszniców), pozostawienia brudnego lub śliskiego podłoża (np. świeżo pastowanej lub umytej podłogi). Do upadków mogą prowadzić poślizgnięcia podczas poruszania się człowieka na otwartym terenie, np. na mokrej trawie, na oblodzonym, zabłoconym lub mokrym gruncie (np. na placu budowy, na podwórzach gospodarstw rolnych), w kałuży wody na ziemi. Nierówności i śliskość powierzchni stanowią nie tylko najczęstszą przyczynę upadków i wynikających z nich różnego rodzaju urazów, ale również zwiększają zagrożenia związane z ruchem środków transportu.

W celu zminimalizowania zagrożenia wypadkowego można zaproponować wiele różnych rozwiązań, z których najważniejsze to:

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP